Crossref Member Badge

Склад науково-експертної ради вченої ради

«СХВАЛЕНО»

рішенням Вченої ради

Інституту педагогіки

НАПН України

Протокол №5 від 23.03.2015 р.

Список членів науково-експертної ради

Інституту педагогіки НАПН України 

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

       1. 

Пометун

Олена Іванівна

(голова ради)

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу суспільствознавчої освіти

       2. 

Кришмарел

Вікторія Юріївна

(вчений секретар)

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

       3. 

Глобін

Олександр Ігоревич

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти

       4. 

Головко

Микола Васильович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи

       5. 

Голуб

Ніна Борисівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури

       6. 

Засєкіна

Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки з науково-експериментальної роботи

       7. 

Жук

Юрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

       8. 

Калініна

Людмила Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та  управління загальною середньою освітою

       9. 

Лапінський

Віталій Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти

    10. 

Мартиненко

Валентина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти

    11. 

Матяш

Надія Юріївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної, та фізичної освіти

    12. 

Пироженко

Лідія Володимирівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки

    13. 

Пузіков

Дмитро Олегович

Кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

    14. 

Редько

Валерій Григорович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов

    15. 

Смолінчук

Лариса Симонівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. вченого секретаря

    16. 

Сидоренко

Вікторія Вікторівна

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури

    17. 

Трубачева

Світлана Едуардівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики