Crossref Member Badge

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ У 2013 РОЦІ

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2013 році

№ з/п

Тема експерименту

Рівень експерименту

Терміни проведення експерименту

Науковий керівник

Мета експеримен-тальної діяльності

Документ про відкриття експерименту

Навчальні заклади та інші установи, на базі яких проводиться експеримент

1

Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

Академічний (Відділення загальної середньої освіти)

2001 - 2011рр.;

2012 - 2016 рр.

Вашуленко М.С.,

д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, г. н.с. лаб. початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічно доцільну систему формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

Постанова Президії НАПН України

від 19.03.2001р.,

№ 1-7/3-41;

Постанова Президії НАПН України

від 15.03.2012р.,

№ 1-7/4-114

Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "АІСТ" м. Вінниці

2

Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Всеукраїнський

2010 - 2014 рр.

ЩекатуноваГ.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій

Розробити організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку полінгвістичної гімназії

Наказ МОН України

від 13.05.2010 р.,

№ 406

Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області

3

Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу

Всеукраїнський

2010-2015 рр.

ЩекатуноваГ.Д., к.пед.н., с.н.с.лабораторії педагогічних інновацій

Розробити модель школи інтернату ІІ-ІІІ ступенів

Наказ МОН України

від 26.10.2010 р.,

№ 1004

Харківська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

4

«Управління оздоровчо-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі «Здоров’я та успіх»

Всеукраїнський

2011-2015 рр.

ЩекатуноваГ.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій

Розробити та апробувати модель управління оздоровчо-виховним процесом школи «Здоров’я і успіх»

наказ МОНмолодьспорту від 09.06.2011 р. № 561

Кузнецовська гімназія Кузнецовської міської ради Рівенської обл..

5

«Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»

Всеукраїнський

2012 – 2016 рр.

Лапінський В.В.к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики

Розробка моделі інформаційно-освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу

наказ МОНмолодьспорту від 26.07.2012 р. № 841

Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці

6

«Формування організаційної культури педагогічного колективу гімназії»

Всеукраїнський

2011-2015 рр.

Калініна Л.М. д.пед.н., професор, завідувач лабораторією управління освітніми закладами

Розробка та експериментальна перевірка моделі організаційної структури та формування культури суб’єктів навчально-виховного процесу, визначення їх педагогічної доцільності

наказ МОНмолодьспорту від 20.06.2011 р. №598

гімназії № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов

7

«Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу»

Всеукраїнський

2011-2014 рр.

Калініна Л.М. д.пед.н., професор, завідувач лабораторією управління освітніми закладами

Апробація організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу

наказ МОНмолодьспорту від 07.07.2011 р.

№ 763

Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва

8

«Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

Всеукраїнський

2012-2019 рр.

Кизенко В.І. к.пед.н., с.н.с. лабораторії дидактики

Експериментальна перевірка моделі інноваційного розвитку гімназії як відкритої багатофункціональної соціально-педагогічної системи, школи діалогу мов, культур.

наказ МОНмолодьспорту від 24.12.2012 р.№ 1477

Київська гімназія східних мов №1

9

«Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу нового типу»

Регіональний

2011−2016 рр.

ЩекатуноваГ.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій


наказ ГУ освіти і науки Львівської ОДА від 23.05.2012 р. № 473

НК «Стрілківська школа-інтернат» с. Стрілки Старосамбірськогор-ну Львівської обл.