Crossref Member Badge

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ У 2014 РОЦІ

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2014 році

Тема експериментальної роботи

Назва експерименталь-ного навчального закладу

Рівень експерименту (номер наказу)

Характер дослідження

1

«Створення освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього інформаційно-навчального закладу»

Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці

Всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 26.07.2012 р. № 841)

академічний

комплексний (2 установи НАПН) науковий керівник Лапінський В.В.

2

«Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

Київська гімназія східних мов № 1

Всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 24.12.2012 р. № 1477)

Комплексний (декілька НДР) науковий керівник Кизенко В.І.

3

«Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня»

Ліцей «Престиж» м. Києва

(з листопада 2014 року продовжено як всеукраїнський)

Регіональний (наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації від 30.10.2013 р. № 814)

Комплексний (декілька НДР) науковий керівник Топузов О.М.

«Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва»

ліцей «Престиж» м. Києва

Всеукраїнський (наказ МОН №1268 від 05.11.2014 р.)

Комплексний (декілька НДР) науковий керівник Топузов О.М.

4

«Формування ключових компетентностей обдарованої дитини»

Хмельницький ліцей №17

Всеукраїнський (наказ МОН №973 від 01.09.2014 р.)

Комплексний (декілька НДР) науковий керівник Топузов О.М.

5

«Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварського району Київської області та Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради Київської області

Всеукраїнський (наказ МОН №1017 від 09.09.2014 р.)

Комплексний (декілька НДР) науковий керівник Засєкіна Т.М.

6

«Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу»

Харківська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

Всеукраїнський (наказ МОН України від 26.10.2010 р. № 1004)

за темою НДР «Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів»

Науковий керівник Пузіков Д.О.

7

«Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії»

Гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва

Всеукраїнський (наказ МОН № 886 від 03.07.2013 року)

8

«Формування організаційної культури педагогічного колективу гімназії»

Гімназія № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов

Всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 20.06.2011 р. № 598)

за темою НДР «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів».

9

«Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі як механізм реалізації оновленого змісту фізичної освіти»

5 шкіл Волноваського району Донецької області

Всеукраїнський (наказ МОН України № 1442 від 18.10.2013).

за темою НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі»

10

«Створення здоров’язбережувального освітнього простору школи за ідеями В.Сухомлинського та в контексті інновацій шкільної освіти»

Артемівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради

Всеукраїнський (наказ МОН України від 22.07.2013 р. № 1031)

Науковий супровід Савченко О.Я., головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

11

«Створення здоров’язбережувального простору в загальноосвітньому навчальному закладі як чинник формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу»

Горлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 – медичний ліцей» Горлівської міської ради Донецької області

Всеукраїнський (наказ МОН України від 22.07.2013 р. № 1032)

Науковий супровід Савченко О.Я., головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

12

«Створення організаційно-освітньої моделі сучасного навчального закладу «Інтеросвіта»

Загальноосвітній навчальний заклад «Міжнародна школа «Меридіан» м. Києва

Всеукраїнський (наказ МОН України від 10.07.2012 року № 796)

Науковий супровід Локшина О.І., завідувач лабораторії порівняльної педагогіки, доктор педагогічних наук

13

«Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу»

Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «АІСТ» м. Вінниці

Академічний (Постанова Президії НАПН України від 15.03.2012р. № 1-7/4-114)

Науковий супровід Вашуленко М.С., головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

14

«Проектування освітнього простору початкової школи ліцею міжнародних відносин №51 як організаційно-педагогічна умова його інноваційного розвитку»

Ліцей міжнародних відносин № 51

Регіональний (наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації від 17.06.2013 р. № 533)

Науковий супровід Цимбалару А.Д., завідувач лабораторії початкової освіти, доктор педагогічних наук

15

«Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект»

Кременчуцька гімназія № 5 імені Т.Г.Шевченка

Всеукраїнський (наказ МОН №1017 від 09.09.2014 р.)

Науковий супровід Кизенко В.І.

16

«Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища:соціально-профорієнтаційний аспект»

Херсонська гімназія №6 Херсонської міської ради, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №53 Херсонської міської ради, Гімназія Новокаховської міської ради Херсонської області.

Регіональний (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації «Про організацію проведення експерименту регіонального рівня» № 120 від 01.04.2014)

За темою НДР «Cоціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання».

Науковий керівник Чудакова В.П., науковий співробітник лабораторії профільного навчання та профконсультацій.