Crossref Member Badge

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2016 році

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2016 році

 

Залежно від мети й завдань експериментальна робота в Інституті педагогіки здійснюється різнорівнево:

·     на рівні підвідомчої установи (комплексні, 3 і більше НДР);

·     на рівні підрозділу (у рамках НДР);

·     на рівні наукового співробітника (науковий супровід експериментальної роботи ЗНЗ).

Відповідно до рівня органів управління освітою, які приймали рішення щодо започаткування й проведення експериментів, реалізовуються експериментальні проекти всеукраїнського (наказ МОН України) і регіонального (наказ обласного управління освіти) рівнів.

Залежно від етапу й завдань НДР експериментальна робота здійснюється в закладах освіти згідно з угодами про співпрацю.

Загальна кількість дослідно-експериментальних робіт у 2016 році – 39, з них:

- 22 за наказами відповідних органів управління освітою: всеукраїнського рівня – 20, регіонального рівня – 2; за угодами про співпрацю на підставі рішення вченої ради Інституту педагогіки – 17.

- рівня установи – 3, рівня структурного підрозділу Інституту педагогіки НАПН України – 21, як науковий супровід – 15;

Загальна кількість експериментальних навчальних закладів – 213, з них всеукраїнського рівня – 39, регіонального рівня – 26, рівня структурного підрозділу Інституту педагогіки НАПН України (за угодами про співпрацю) – 148.

У 2016 році розпочато три всеукраїнські експерименти:

1. «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі» на базі Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області, наказ МОН № 226 від 04.03.2016 року, науковий керівник Пузіков Д. О.

2. «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі» на базі 9 ЗНЗ: м. Київ (2), м. Дніпро (1), м. Нікополь (3), Дніпровська обл. (2), Чернігівська обл. (1), наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 року, науковий керівник Цимбалару А. Д.

3. «Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром» на базі комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області», наказ № 236 від 09.03.2016р., науковий керівник Першукова О.О.

Завершено три експерименти всеукраїнського рівня:

«Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі як механізм реалізації оновленого змісту фізичної освіти» на базі 5 шкіл Волноваського району Донецької області;

«Створення організаційно-освітньої моделі сучасного навчального закладу «Інтеросвіта» на базі «Міжнародної школи «Меридіан» м. Києва;

«Створення освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього інформаційно-навчального закладу» на базі Фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці.

У зв’язку із завершенням терміну виконання НДР, але продовженням терміну виконання експерименту, два експерименти продовжуються за завершеними НДР як науковий супровід: «Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів» на базі Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва та «Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії» на базі Гімназії № 178 Солом’янського району м. Києва.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ (рівень установи – 3 )

 

Тема експерименту: «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 1018 від 09.09 2014 року.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації; Бучанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: критерії оновлення змісту базової фізичної освіти на засадах компетентнісного підходу; операційна схема побудови структури предметної компетенції; компетентнісно орієнтована методика навчання предметів природничо-математичного циклу в основній школі старшій школі, спрямована на досягнення ключових і предметних компетентностей учнів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року

Відповідно до програми дослідження продовжується другий формувальний етап, у ході якого досліджується можливість інтеграції предметів природничо-математичного циклу; узгоджуються концептуальні вимоги щодо структури предметних компетенцій природничих предметів, виявляється співвідношення між предметними й ключовими компетенціями, особливості природничо-наукової компетенції як галузевої.

Триває діагностика з метою визначення рівнів сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей відповідно до розробленої методичної системи навчання предметів природничо-математичного циклу, функціонально спрямованої на формування в учнів предметних й ключових компетентностей. Апробується розроблена система навчальних завдань у традиційній і тестовій формах, спрямованих на формування в учнів предметних й ключових компетентностей.

Упродовж другого етапу також здійснювалась експериментальна перевірка рукописів підручників алгебри, геометрії, фізики, хімії та географії для 8 класу, розроблених авторськими колективами науковців Інституту педагогіки.

 

Тема експерименту: «Формування ключових компетентностей обдарованої дитини»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 973 від 01.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Хмельницький ліцей № 17.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель формування компетентностей обдарованої дитини в умовах навчально-виховного процесу ліцею.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року

Продовжується другий етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес формування й виявлення ключової компетентності учнів «уміння вчитися».

Для дослідження рівнів сформованості ключових компетентностей учнів використовувалась система психолого-педагогічного проектування В. О. Киричука (програмний комплекс «Універсал»), тест інтелекту Е. Вандерліка, Методика ШТУР, культурно-вільний тест на інтелект (CFIT), а також апробаційні матеріали відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

 

Тема експерименту: «Розробка моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 26 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: НВК-ліцей № 100 м. Дніпропетровська.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року

Під час другого (концептуально-діагностичного) етапу експерименту здійснено:

-       розроблення концептуальних засад моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу;

-       підбір методик та опис − діагностичного інструментарію; проектування психолого-педагогічного супроводу експерименту;

-       діагностування рівнів педагогічної компетентності педагогічного колективу (задля уникнення повторів краще вчителів) ліцею в аспекті здійснюваного дослідження;

-       психолого-педагогічне діагностування рівнів сформованості в учнів ключових компетентностей (загальнокультурна, комунікативна, громадянська, здоров'язбережувальна, соціальна, підприємницька та інформаційно-комунікаційна);

-       визначення критеріїв та показників рівнів сформованості ключових компетентностей ліцеїстів.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(рівень структурного підрозділу за темою НДР – 2)

 

Тема експерименту: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської обл., Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради», Іванківський районний ліцей, НВК «Школа-садок «Софія» м. Львова, Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу навчання іноземних мов.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: цілі та зміст допрофільної і профільної підготовки учнів основної та старшої школи до майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою, способи їх упровадження в посібники елективних курсів (курсів за вибором) і розкриття педагогічної технології оволодіння цим змістом, яка ґрунтується на засадах компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року

Експериментально перевірено зміст окремих тематичних модулів навчальних посібників елективних курсів з англійської, іспанської, німецької і французької мов. Здобуті результати апробації, викладені у змісті навчальних посібників, засвідчили дієвість дібраних навчальних матеріалів для ефективного забезпечення процесу навчання іноземних мов у профільній школі.

Скориговано зміст навчальних посібників за результатами апробації. Здійснюється підготовка до видання навчальних посібників елективних курсів. Розпочато впровадження базових наукових положень і змісту окремих тематичних розділів посібників елективних курсів у шкільну практику.

 

Тема експерименту: «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М. Очерета.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу навчання іноземних мов.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Експериментально перевірено зміст окремих тематичних модулів навчальних посібників елективних курсів з англійської, іспанської, німецької і французької мов. Здобуті результати апробації, викладені у змісті навчальних посібників, засвідчили дієвість дібраних навчальних матеріалів для ефективного забезпечення процесу навчання іноземних мов у профільній школі.

Скориговано зміст навчальних посібників за результатами апробації. Здійснюється підготовка до видання навчальних посібників елективних курсів. Розпочато впровадження базових наукових положень і змісту окремих тематичних розділів посібників елективних курсів у шкільну практику.

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(рівень структурного підрозділу за темою НДР – 2)

 

Тема експерименту: «Педагогічні умови організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості»

Рівень експерименту: регіональний, наказ Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної ДА №129 від 10.03.2015 р). 

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Експериментальна база: освітні округи Коломийського, Богородчанського, Городенківського, Калуського районів Івано-Франківської області (16 навчальних закладів).

Відомості про наукового керівника: Мелешко Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: педагогічні умови організації профільного навчання в освітньому середовищі сільської школи

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: проведено організаційну роботу щодо експериментальної перевірки моделі мережевої організації профільного навчання.

Підготовлено методичні матеріали для проведення експериментальної роботи (опис моделі, програму упровадження моделі інші методичні матеріали).

Проведено діагностику щодо готовності керівників ЗНЗ до моделювання освітніх систем, виявлено зростання рівня володіння методикою моделювання внаслідок проведення системи заходів, що здійснювалися  на базі Івано-Франківського ОІППО (проведення семінарів, майстер-класів, презентацій, практичних занять та ін.).

 

Тема експерименту: «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект»

Рівень експерименту: регіональний,  наказ Департаменту освіти і науки молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації №120 01.04.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2018 рр.

Експериментальна база: Херсонська гімназія №6 Херсонської міської ради, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 53 Херсонської міської ради, Гімназія Новокаховської міської ради Херсонської області, Херсонська ЗОШ І-ІІІ ст. № 42;  Херсонська ЗОШ І-ІІІ ст. № 44; Козачелагерська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Цюрупенського р-ну Херсонської області; Одеський навчально-виховний комплекс № 53 «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - ліцей» Одеської міської ради Одеської області; Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; Одеський навчально-виховний комплекс  № 13  «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - гімназія» Одеської міської ради Одеської області., Одеська загальноосвітня школа № 52 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Відомості про наукового керівника: Чудакова Віра Петрівна, науковий співробітник відділу профільного навчання, кандидат психологічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: особливості, психолого-педагогічні умови формування конкурентоздатності особистості, як необхідного компоненту її соціалізації, професійної компетентності педагогів і соціально-професійної орієнтації старшокласників у швидкозмінних умовах.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: Здійснюється експериментальна перевірка моделі технології формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект.

Організовано та проведено постійно діючі семінари і тренінги, з метою просвіти основам соціально-професійної орієнтації педагогів, учнів, батьків. Започатковано на базі експериментальних закладів роботу клубу «Людина професії»;  встановлено партнерство з навчальними закладами, у тому числі ВНЗ, професійно-технічної освіти, які функціонують в територіальних межах місцевої ради;  організовано зустрічі з науково-педагогічними працівниками ВНЗ з метою ознайомлення з напрямками навчальної діяльності ВНЗ для учнів 9-11-х класів. З метою ознайомлення та набуття навичок різних професій учні беруть участь у різноманітних масових заходах та  конкурсах (зазначених у звітах експериментальних закладах).

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(науковий супровід)

 

В Інституті здійснюється науковий супровід таких експериментів всеукраїнського рівня:

Тема експерименту: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі», наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: спеціалізована школа № 194 «Перспектива» Оболонського району м. Києва; спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м. Києва; комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» м. Дніпро; комунальний загальноосвітній навчальний заклад «Гімназія № 15» м. Нікополь Дніпровської обл.; комунальний заклад «Спеціалізована природничо-математична школа при ДНУ імені О. Гончара» м. Нікополь Дніпровської обл.; комунальний заклад «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5» м. Нікополь Дніпровської обл.; комунальний загальноосвітній навчальний заклад «Вербківська ЗШ І-ІІІ ступенів» Павлоградського району Дніпровської обл.; комунальний заклад «Ювілейна загальноосвітня школа І ступеня № 2» с. Ювілейне Дніпровського району Дніпровської обл.; Бобровицька гімназія Бобровицької районної ради Чернігівської обл.

Відомості про наукового керівника: Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти.

Тема експерименту: «Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром», наказ МОН № 236 від 09.03.2016 р. 

Термін проведення експерименту: 2016–2019 рр.

Експериментальна база: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.

Відомості про наукового керівника: Першукова Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури.

Тема експерименту: «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі», наказ МОН № 226 від 04.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2021 рр.

Експериментальна база: Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Тема експерименту: «Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії», наказ МОН № 886 від 03.07.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Тема експерименту: «Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів», наказ МОН № 796 від 23.07.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Тема експерименту: «Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї Престиж м. Києва», наказ МОН №1268 від  05.11.2014 р.)

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: ліцей «Престиж» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор.

Тема експерименту: «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі як механізм реалізації оновленого змісту фізичної освіти», наказ МОН України № 1442 від 18.10.2013.

Термін проведення експерименту: 2013–2016 рр.

Експериментальна база: 5 шкіл Волноваського району Донецької області.

Відомості про наукового керівника: Непорожня Лідія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти.

Тема експерименту: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів», наказ МОНмолодьспорту від 24.12.2012 р. № 1477).

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Київська гімназія східних мов № 1.

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики.

Тема експерименту: «Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект», наказ МОН №1017 від 09.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2018 рр.

Експериментальна база: Кременчуцька гімназія № 5 імені Т.Г. Шевченка.

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу дидактики.

Тема експерименту: «Створення освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього інформаційно-навчального закладу», наказ МОНмолодьспорту від 26.07.2012 р. № 841.

Термін проведення експерименту: 2012–2016 рр.

Експериментальна база: Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці. Відомості про наукового керівника: Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти.

Тема експерименту: «Створення здоров’язбережувального освітнього простору школи за ідеями В. Сухомлинського та в контексті інновацій шкільної освіти», наказ МОН України від 22.07.2013 р. № 1031.

Термін проведення експерименту: 2013–2017 рр.

Експериментальна база: Артемівська ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради.

Відомості про наукового керівника:  Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти. 

Тема експерименту: «Створення здоров’язбережувального простору в загальноосвітньому навчальному закладі як чинник формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу», наказ МОН України від 22.07.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2017 рр.

Експериментальна база: Горлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 – медичний ліцей» Горлівської міської ради Донецької області.

Відомості про наукового керівника:  Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти. 

Тема експерименту: «Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища», наказ МОН № 1545 від 04.11.2013р.

Термін проведення експерименту: 2013–2017 рр.

Експериментальна база: «Київський ліцей бізнесу» м. Києва.

Відомості про наукового керівника:  Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою.

Тема експерименту: «Розвиток освітньо-інформаційного середо-вища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти», наказ МОН України № 1521 від 30.10.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2017 рр.

Експериментальна база: Володимирецький районний колегіум Рівненської області, Хмельницький НВК № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради.

Відомості про наукового керівника:  Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою.

 Тема експерименту: «Створення організаційно-освітньої моделі сучасного навчального закладу «Інтеросвіта», наказ МОН України від 10.07.2012 року № 796.

Термін проведення експерименту: 2012–2016 рр.

Експериментальна база: загальноосвітній навчальний заклад «Міжнародна школа «Меридіан» м. Києва.

Відомості про наукового керівника:  Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки.

 ЕКСПЕРИМЕНТИ РІВНЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ІНСТИТУТУ

(за угодами про співпрацю 17)

 

Тема експериментальної роботи: «Теоретико-методичне забезпечення підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти»

Термін проведення експерименту: 2016–2019 рр.

Науковий керівник експерименту: Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Експериментальна база: 10 ЗНЗ: Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області, Бобровицька гімназія Бобровицької районної ради Чернігівської області, Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Гімназія № 178 м. Києва, загальноосвітня школа № 8 м. Житомира, Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області, комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кропивницької міської ради Кіровоградської області, Комунальний навчальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради», Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: теоретико-методичне забезпечення підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

- підготовлено загальні матеріали з експериментальної роботи відділу й експериментальні матеріали з підтем (програму експериментального дослідження, критерії та показники готовності суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти, діагностувальні матеріали для вивчення стану означеної готовності (контрольного зрізу);

- проведено констатувальний етап дослідження (контрольні зрізи за підтемами);

- проаналізовано й узагальнено результати експериментальної роботи за підтемами за перший етап.

 

Тема експериментальної роботи: «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Васьківська Г. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики.

Експериментальна база: 7 ЗНЗ: гімназія № 290 м. Києва, гімназія міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, Київська гімназія східних мов № 1, Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка Полтавської області, Ружинська гімназія Житомирської області, Ягнятинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: сутність і особливості аксіологічних засад формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантного і варіативного складників.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Установлено, що основним метапредметним результатом в умовах профільного навчання є компетентність професійного самовизначення старшокласників, що забезпечує можливість проектування подальшого професійного розвитку на основі усвідомлення власних інтересів і здібностей, мотивації вибору майбутньої професії; здатність нести відповідальність за результати самостійного вибору.

Апробовано модель проектування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу.

Підготовлено до друку і опубліковано 19 праць учителів-практиків і працівників освіти у збірнику відділу «Дидактика: теорія і практика». 

Тема експериментальної роботи: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі».

Термін проведення експерименту: 2015–2016 рр.

Відомості про наукового керівника: Бібік Н. М., доктор педагогічних наук, професор; Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Прищепа О. Ю., кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники; Листопад Н. П., Вашуленко О. В., Андрусенко І. В., наукові співробітники відділу початкової освіти.

Експериментальна база: 6 ЗНЗ: Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, ЗОШ № 2 м. Бровари Київської області, Ліцей міжнародних відносин № 51 м. Києва, Білогородська ЗОШ №1 Київської області , ЗОШ № 1 м. Українка Київської області.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: дидактичне моделювання організаційних форм навчання української мови, читання, математики, природознавства, предмета «Я у світі».

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

У 2016 р. проводився формувальний експеримент із підтем дослідження. У процесі експериментальної роботи реалізовувались методики формувального експерименту з упровадження дидактичного конструктору освітнього простору молодших школярів (Цимбалару А. Д.), моделей організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання першокласників грамоті (читання) (Вашуленко О. В.), літературного читання (Савченко О. Я., Мартиненко О. В.), української мови (Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю.), математики (Листопад Н. П.), природознавства (Андрусенко І. В.), предмета «Я у світі» (Бібік Н. М.). В основу експериментальних методик покладено інноваційну ідею – вперше у вітчизняній педагогічній практиці організаційні форми навчання моделюються на засадах компетентнісного підходу; змістом експериментальної роботи було виявлення ефективності моделей компетентнісно зорієнтованих уроків, способів організації навчальної діяльності молодших школярів, видів навчальної взаємодії як провідного експериментального чинника. У процесі експерименту вивчався вплив експериментального чинника на ефективність організації навчального процесу; визначено якісні та кількісні показники об’єктів експерименту; проаналізовано й узагальнено здобуті результати.

Здобуті результати експериментальної діяльності дають підстави для висновків про ефективність побудованих моделей, упровадження яких сприяє оптимізації навчального процесу в початковій школі на засадах компетентнісного підходу, урізноманітненню способів навчальної взаємодії на уроках із різних навчальних предметів, що є чинником підвищення пізнавального інтересу школярів і, відповідно, результативності навчання; методичний інструментарій упровадження експериментальних моделей сприяє підвищенню кваліфікації педагогів, які беруть участь в експерименті.

Під час зазначеного етапу експериментальної діяльності застосовувались такі методи і форми роботи:

– експериментальна перевірка побудованих моделей;

– консультування вчителів-експериментаторів щодо упровадження експериментальних моделей;

– перевірка ефективності побудованих моделей шляхом проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів експериментальних класів;

 комплексне вивчення результатів перевірки ефективності експериментальних моделей;

– обговорення результатів експериментальної перевірки ефективності розроблених моделей на засіданнях методичних і творчих об’єднань учителів початкових класів експериментальних шкіл;

– апробація результатів наукового дослідження на науково-практичних конференціях, семінарах.

 Тема експериментальної роботи: «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»

Термін проведення експерименту:  2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Голуб Ніна  Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури.

Експериментальна база: 9 ЗНЗ: Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19, Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів № 28 імені Т. Г. Шевченка, Спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням української мови і літератури № 87 імені О.П. Довженка м. Києва, Криворізька гімназія № 127 Дніпропетровської обл., Середня загальноосвітня школа № 163 імені М. П. Кирпоноса м. Києва; ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 225 м. Києва; Спеціалізована школа № 41 імені З. К. Слюсаренка; Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Київської обл.; Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови № 57 м. Києва.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: стан навчання синтаксису й пунктуації учнів 8 – 9 класів на уроках української мови, рівень сформованості в учнів комунікативної компетентності засобами синтаксису, модель майбутньої методики навчання синтаксису на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: на кінець другого, моделювально-експериментального, етапу розроблено модель методики, закладеної у підручники й посібник, розроблено методичний супровід.

Розпочато апробацію системи вправ і завдань із формування синтаксичних і пунктуаційних умінь і навичок на уроках української мови у 8 класі ЗНЗ; аналіз проміжних результатів моделювально-експериментального етапу експерименту. Простежено позитивну тенденцію експериментальної системи завдань і вправ у навчальному процесі.

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Фасоля Анатолій Михайлович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури.

Експериментальна база: 8 ЗНЗ: Спеціалізована природничо-математична школа І–ІІІ ст. № 16 імені М. О. Кириленка, м. Біла Церква Київської обл., Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ст. Києво-Святошинського р-ну Київської обл., Школа І-ІІІ ступенів № 132 м. Києва, Бориспільський НВК «Ліцей “Дизайн-освіта” імені Павла Чубинського – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів», ЧНВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ст. – колегіум» № 3 м. Червонограда Львівської обл., Львівська лінгвістична гімназія, м. Львів, Київська гімназія № 154, Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Чернігівської обл.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: апробація науково-методичного забезпечення навчання української літератури в старшій школі (базовий рівень), розробленого на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Проведено моніторинг процесу навчання української літератури з метою визначення якості чинного науково-методичного забезпечення, результати якого засвідчили його часткову невідповідність поставленим завданням освітньої галузі «Мова і література» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, інноваційним соціокультурним і освітнім викликам.

Вивчення організаційних, психолого-педагогічних, науково-методичних, об’єктивних і суб’єктивних умов, що впливають на ефективність навчання літератури, дало підстави для висновку, що найвагомішим чинником є рівень фахової і психологічної готовності вчителя-словесника до реалізації актуальних завдань сьогодення.

Розроблено й експериментально апробовано інноваційне науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі на базовому рівні, що містить рукопис підручника й матеріали до хрестоматії «Українська література. 10 клас».

Здійснено аналіз і узагальнення результатів формувального етапу експерименту.

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентісного підходу»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Курач Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури.

Експериментальна база: 8 ЗНЗ: Гімназія № 39 м. Києва, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 192 м. Києва, спеціалізована школа № 247 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови, ЗОШ «Щастя» № 325 м. Києва, Гімназія № 153 імені О. С. Пушкіна м. Києва, Спеціалізована школа імені Т. Г. Шевченка № 82 м. Києва, ЗОШ № 190 м. Києва, ЗОШ № 41 м. Чернівці.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової й основної школи на засадах компетентнісного підходу.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Апробовано методику контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів із російської мови (5 – 6кл.), новогрецької мови (5 кл.), мови іврит (початкова школа) і зарубіжної літератури (5 кл.) на засадах компетентісного підходу; проаналізовано результати експериментального навчання за експериментальною методикою. Здобуті результати формувального експерименту застосовано в конструюванні рукописів підручників: «Русский язык, 5 клас» для шкіл із російською мовою навчання, «Зарубіжна література, 5 клас» для шкіл із українською мовою навчання, «Мова іврит, 3 клас» для шкіл із українською мовою навчання, «Мова іврит, 4 клас» для шкіл із українською мовою навчання й навчальних посібників: «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» для шкіл із російською мовою навчання , «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів з мови іврит» для шкіл із українською мовою навчання, «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів з мови іврит» для шкіл із українською мовою навчання.

Тема експериментальної роботи: «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами навчання»

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Яновицька Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури.

Експериментальна база: 12 ЗНЗ: Мукачівська середня загальноосвітня школа № 3 імені Ф. Ракоці, Мукачівської міської ради Закарпатської області, Чопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Чопської міської ради Закарпатської області, Великодоброньська ЗОШ Ужгородського р-ну Закарпатської області, Боянський НВК «Боянська гімназія», Борисівська ЗОШ с. Борисівка Татарбунарського р-ну Одеської обл., Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10, Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з польською мовою навчання, спеціалізована школа № 188 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва, комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «Спеціалізована природничо-математична школа – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія», гімназія № 56 Херсонської міської ради.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: підвищення ефективності навчального процесу на уроках української мови та літературного читання в 5 класах шкіл із польською та румунською мовами навчання.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: здійснено перевірку змісту навчання української мови та літературного читання у 5 класі шкіл із національними (польською та румунською) мовами навчання;

досліджено ефективність запропонованих дидактико-методичних підходів до реалізації соціокультурної лінії навчання української мови та літературного читання.

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Надтока Олександр Федорович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу навчання географії та економіки.

Експериментальна база: 6 ЗНЗ: Київська гімназія східних мов № 1, Бучанська ЗОШ № 4 Київської області, Миргородська гімназія імені Т. Г. Шевченка Полтавської обл., Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 Полтавської обл., Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 Київської обл., Білоцерківський відділ освіти Білоцерківської РДА Київської обл.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методика компетентнісно орієнтованого навчання географії України в основній і старшій школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: вивчено суспільно-педагогічну думку стосовно проблематики змістового наповнення підручників географії основної школи, що спонукало до висновків щодо організації навчання географії в основній школі на засадах особистісно зорієнтованого навчання та на основі використання проблемного підходу й оновлення понятійного апарату курсів географії.

Проведено бесіди з учнями та вчителями, спостереження з метою виявлення мотивації до самоосвітньої діяльності. Встановлено, що з переліку пізнавальних мотивів, які формуються в процесі навчання й самоосвіти, в учнів основної школи домінують світоглядні, що спираються на прагнення розширити життєвий світогляд, тобто сформувати певну географічну картину світу.

Розроблено основні концептуальні засади створення підручників географії України для 8-го та 10 – 11 класів відповідно до компетентнісно й діяльнісно орієнтованих підходів до навчання. Здійснено експериментальну перевірку окремих розділів створюваних підручників і посібників в умовах їх використання в ЗНЗ.

 

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Матяш Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти.

Експериментальна база:5 ЗНЗ Великодимерський НВК Броварського району Київської обл.; Хмельницький ліцей № 17, м. Хмельницький;  НВК № 10 м. Хмельницького; Хмельницький обласний ліцей-інтернат; СШ № 9 м. Києва.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методики компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-      визначено сутність компетентнісного підходу в біологічній і хімічній освіті й незадовільний стан його реалізації на практиці;

-      з’ясовано, що основною причиною виникнення в учителів методичних складнощів у процесі реалізації компетентнісного підходу до навчання біології і хімії є відсутність відповідних методик;

-      установлено, що особистісно-діяльнісній підхід дає змогу поєднувати методи й засоби навчання, форми організації навчальної діяльності, що уможливлює забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання біології учнів основної школи.

 

Тема експериментальної роботи: «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою.

Експериментальна база: 30 ЗНЗ: гімназія № 117 імені Лесі Українки м. Києва, «Київський ліцей бізнесу» Шевченківського району м. Києва, СШ № 41 м. Києва, Володимирецький районний колегіум Рівненської області, Хмельницький НВК № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради, ЗОШ № 276 м. Києва, гімназія «Либідь» № 34 м. Києва, ЗОШ № 15 м. Херсона, ЗОШ № 16 м. Херсона, НВК-1 м. Херсона, НВК-2 м. Херсона, Розкішнянська ЗОШ Ставищенського району Київської області, Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості», ЗНЗ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, Германівська гімназія Обухівського району Київської області, Трипільська ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області, Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області, 14 загальноосвітніх навчальних закладів Калуського, Городенківського, Богородчанського та Коломийського районів Івано-Франківської області, Обухівського району Київської області, Путівльського району Сумської області.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель громадсько-активної школи.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Експериментальна робота реалізовувалася співробітниками відділу і була спрямована на вивчення стану впровадження моделей державно-громадського управління в практиці функціонування сучасних загальноосвітніх навчальних закладів різних типів на засадах ТАС як складно організованих освітніх систем на базі експериментальних закладів відділу. Розроблено та обґрунтовано оптимальні моделі управління ГАШ.

Проведено організаційну роботу щодо експериментальної перевірки моделі мережевої організації профільного навчання.

Підготовлено методичні матеріали для експериментальної роботи (текст моделі, програму упровадження моделі інші методичні матеріали).

Здійснено оцінювання готовності керівників ЗНЗ до моделювання освітніх систем, виявлено зростання рівня володіння методикою моделювання внаслідок проведення системи заходів, що здійснювалися на базі Івано-Франківського ОІППО (проведення семінарів, майстер-класів, презентацій, практичних занять та ін.).

Проведено анкетування директорів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів початкових класів щодо сутності, специфіки управлінсько-лідерських здібностей молодших школярів, початку впровадження відповідної методики в освітній процес початкової школи.

 

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Глобін Олександр Ігорович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти.

Експериментальна база: 4 ЗНЗ: Великодимерський НВК Броварського району, Хмельницький ліцей № 17, Бучанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради, ліцей «Престиж» м. Києва

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Уточнено й відкориговано зміст і методичний апарат підручників на основі розроблених методичних засад відбору навчального матеріалу та отриманих авторами цих підручників висновків учителів-експериментаторів. Зокрема, було розроблено й уміщено в підручниках алгебри і початків аналізу спеціальну систему завдань у формі навчальних задачних ситуацій. Експериментальне навчання підтвердило, що така система є ефективним засобом формування на уроках математики предметних, міжпредметних й загальнопредметних компетентностей учнів старшої школи.

Зміст підручників було доповнено системою задач і вправ логічного спрямування й завдань на доведення нескладних математичних тверджень. Проведений експеримент показав, що такі завдання є цікавими й посильними для учнів, розв’язування їх школярами сприяє формуванню в них умінь обґрунтовувати (підтверджувати або спростовувати) здобуті результати, розширенню їхнього світогляду, збагачує форми й види пізнавальної діяльності. Кожний параграф підручників було доповнено ключовими словами українською й англійською мовами, а також рубрикою «Математика без кордонів», у якій завдання подані англійською мовою. Це відповідає завданням європейського вибору українською освітою, дає змогу учням актуалізувати знання англійської мови, показати її (мови) реальну необхідність, розширити англомовно-термінологічний словниковий запас учнів, підготувати їх до спілкування з однолітками з різних країн, а також до розв’язування завдань міжнародних конкурсів тощо).

За оцінками вчителів, підручники дають змогу забезпечити навчання математики на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової та повної середньої освіти, використання їх сприяє запровадженню компетентнісного підходу в процес навчання математики: посиленню мотивації учнів до вивчення алгебри та геометрії, розширенню їхнього світогляду, вихованню ціннісного ставлення до здобутих знань.

 

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників»

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Доротюк Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу профільного навчання.

Експериментальна база:26 ЗНЗ: спеціалізована школа № 130 імені Данте Аліг'єрі з поглибленим вивченням англійської та італійської мов м. Київ, середня загальноосвітня школа № 128. м. Київ, спеціалізований навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок» м. Києва, Наддніпрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 Херсонської міської ради м. Херсон, Херсонська гімназія № 6, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 44, ліцей № 17 м. Хмельницький, Бориспільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Школа лінгвістики» Київської області, Красилівський середній загальноосвітній комплекс імені М. І. Савельєва Хмельницької обл., середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 м. Хмельницький, середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Хмельницький, Масівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хмельницької обл. та ін.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методика допрофесійної підготовки учнів старшої школи з урахуванням їхніх професійних інтересів та психофізіологічних особливостей.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: на базі дослідних майданчиків проведено констатувальний етап експериментальної роботи. Експериментальні дослідження спрямовано на виявлення чинників і особистісних якостей учнів, які впливають на ефективність допрофесійної підготовки в умовах профільної школи. У дослідженнях беруть участь учнів 8-х, 9-х, 10-х, 11-х класів, педагоги основної і старшої школи. Співробітниками відділу проводиться опрацювання стимульного матеріалу та аналіз результатів.

 

Тема експериментальної роботи: «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі»

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Тарара Анатолій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологічної освіти.

Експериментальна база:7 ЗНЗ: НВК (ЗОШ № 8) м. Бровари Київської обл.; МНВК м. Ірпінь Київської обл.; Ліцей № 21 м. Київ; Ліцей № 15 м. Чернігова; ЗОШ № 10 м. Нова Каховка Херсонської обл.; ЗОШ № 20 м. Вінниця; ЗОШ № 4 м. Буча Київської обл.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: експериментальні навчальні програми спеціалізацій «Науково-технічна творчість», «Художньо-проектна творчість», «Основи машинознавства», «Українська народна вишивка» технологічного профілю в навчальному процесі старшої школи.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Виконано наукову експертизу розробленого наукового обґрунтування процесу проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі.

Апробовано ефективність наукового обґрунтування проектування змісту шляхом упровадження в навчальний процес старшої школи (в т.ч. експертна оцінка вчителями шкіл).

Виконано експериментальне апробування в навчальному процесі старшої профільної школи навчальних програм спеціалізацій: «Науково-технічна творчість», «Художньо-проектна творчість», «Основи машинознавства», «Українська народна вишивка».

За результатами експерименту здійснено коригування розроблених теоретичних основ і навчальних програм спеціалізацій: «Науково-технічна творчість», «Художньо-проектна творчість», «Основи машинознавства», «Українська народна вишивка».

 

Тема експериментальної  роботи: «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»

Термін проведення експерименту: 2015–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук,  професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти.

Експериментальна база: 7 ЗНЗ: Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського району Дніпропетровської обл., КЗ Верхівцевський НВК «СЗШ № 1 – ДНЗ» Полтавської обл., КЗ «Дніпровокам’янська СЗШ І-ІІІ ст.» Полтавської обл, КЗ «Ганнівський НВК «СЗШ – ДНЗ» Полтавської обл, КЗ «Новомиколаївський СЗШ № 1 І-ІІІ ст.» Полтавської обл, КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 1 І-ІІІ ст.» Полтавської обл; Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, Кременчуцька школа-гімназія № 5 Полтавської обл.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: структура та зміст інтегрованого курсу «Природознавство» для 10 – 11 кл.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: досліджено доцільність структури й змісту навчальної програми з інтегрованого курсу «Природознавство» для 10 – 11 кл., апробовано структуру та зміст підручника «Природознавство-11». Проаналізовано відгуки вчителів, висловлені відносно структури та змісту посібника для вчителів «Методика навчання природознавства в старшій школі».

У ході експерименту визначено стан готовності учителів-предметників до викладання курсу «Природознавство»; виявлено труднощі в реалізації учителями навчального матеріалу підручника «Природознавство-11» в навчальному процесі.

 

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі»

Термін проведення експерименту: 2016–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти.

Експериментальна база: 7 ЗНЗ: ЗСШ № 243 м. Києва; фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці; ліцей «Престиж» м. Києва; гімназія «Апогей» м. Києва; Технічний ліцей  НТУУ «КПІ» м. Києва; Великодимерський НВК Київської обл., спеціалізована школа № 214 з поглибленим вивченням економіки, математики та інформатики.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: дидактичні засади ефективного забезпечення  процесу навчання інформатики в основній школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Здійснено перевірку основних положень змісту навчання інформатики (5 – 9 класи). Апробовано окремі методи й технології навчання інформатики для всіх рівнів. Проведено спостереження за процесом навчання інформатики. Здійснено апробацію підручника інформатики для учнів 8-го класу. Розроблено методику, за якою оцінювання навчальних досягнень учнів 8-го класу у результаті навчання за розробленим підручником.

 

Тема експериментальної роботи: «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні»

Термін проведення експерименту: 2016–2017 рр.

Відомості про наукового керівника: Непорожня Лідія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти.

Експериментальна база: 5 ЗНЗ Волноваського району Донецької області, Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації, Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради, НВК-ліцей № 100 м. Дніпра; ліцей «Престиж» м. Києва

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: компетентнісно орієнтовані методики навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: визначено доцільність програмних вимог до підготовки учнів із фізики й астрономії на профільному рівні старшої школи; розроблено пакет експериментальних матеріалів; з’ясовано дидактичні умови та засоби реалізації особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу до процесу навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні; встановлено навчальні труднощі учнів та методичні утруднення вчителів щодо впровадження компетентнісного підходу у процес навчання фізики на профільному рівні в старшій школі; проаналізовано й узагальнено результати експериментальної роботи, що проводилася на базі навчальних закладів.