Crossref Member Badge

Завершення експерименту Всеукраїнського рівня

Інформація про завершення експерименту Всеукраїнського рівня з

комплексної теми «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв»

Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОН молодьспорту України:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2002, № 389 середній спеціалізованій загальноосвітній школі мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва. надано статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня.

Наказ МОНУ № 431 від 02.07.03 школі подовжено статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня з назвою «Академія дитячої творчості».

19.03.13 р. о 15.00 в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти (адреса: 03035 м. Київ, вул. Урицького, 36) відбулося засідання комісії з питань дослідно-експериментальної роботи в навчально-виховному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. На засіданні розглядалося питання про хід і результати дослідження комплексної теми «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв» (2002 – 2013рр.), зокрема створення моделі інноваційного навчального закладу – навчального комплексу Школа-коледж «Академія дитячої творчості» на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області.

І. Наукові керівники:

- Ничкаля Неля Григорівна –академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих доктор педагогічних наук, професор дійсний член НАПН України;

- Матвеєва Ганна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, «заслужений працівник освіти України», «вчитель-методист», директор «Академії дитячої творчості»;

- Калініна Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України;

- Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Науковий консультант –

- Демчишин Марта Степанівна - науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН, молоді та спорту України

ІІ. Кількісний і якісний склад учасників НДР:

Виконавців теми – 81 особа., з них:

- кандидатів наук – 1;

- наукових кореспондентів лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України – 5;

- здобувач наукового ступеня кандидат педагогічних наук – 1;

- наукових співробітників без наукового ступеня – 4 особи;

- сумісників – 1, кандидат педагогічних наук, доцент.

ІІІ. Напрями дослідження теми НДР:

1. Організаційно-педагогічні засади діяльності спеціалізованої школи

художньо-естетичного профілю – Матвєєва Г.Д., кандидат педагогічних наук, «заслужений працівник освіти України», «вчитель-методист».

Управління і науково-методичний супровід інноваційного навчального закладу «Академія дитячої творчості» – Калініна Л.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України.

2. Розвиток організаційної культури школи художньо-естетичного профілю в системі науково-методичної роботи – Стемковська Я.Є., практичний психолог, заступник директора з ВР, здобувач н.с.к. п.н. лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України.

3. Формування освіченої творчої особистості, реалізація її природних задатків та можливостей при вивченні математики - методичне об’єднання вчителів математики (у складі 5 осіб: Левченко О.Є., Драбич Н.М., Гозян Т.П., Майборода Т.О., Балуш С.І.)

4. Розвиток творчого мислення особистості на уроках української мови та літератури і мовної компетентності учнів з метою підвищення загальної освіченості учнів; розширення культурно-пізнавальних інтересів сприяння розвитку творчого мислення учнівметодичне об’єднання вчителів української мови і літератури (у складі 4 осіб: Бойко-Кузьміна О.І., Юргенсон М.О., Клімова Ю.В., Абрамян М.О.)

5. Формування духовності та громадських якостей у процесі викладання історії, правознавства, художньої культури та основ філософіїметодичне об’єднання вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін (у складі 4 осіб: Кучерук С.І., Коваленко О.П., Карімова Г.Ю., Корнієнко С.В.)

6. Створення умов для розкриття дитячої обдарованості та формування полікультурної компетенції учня - методичне об’єднання вчителів іноземних мов (у складі 10 осіб: Олімпієв К.В., Кузнєцова І.Д., Діденко Г.В., Сівокіна О.В., Кирпиченко А.С., Білецька І.В., Колеснік О.П., Ворона Л.Г., Жданова Ж.Г., Летунова Л.І.)

7. Творче самопізнання, самовдосконалення, самореалізація педагога як передумова якісного навчання, виховання та розвитку особистості молодшого школяра – методичне об’єднання вчителів початкових класів (у складі 15 осіб: Вербицька С.М., Тузова Т.М., Калугіна Т.В., Медведь Н.М., Ярошенко Т.Г., Середа О.В., Крикливенко О.І., Голубчик К.І, Жуланова Т.І., Лаврентьєва І.В, Андруіца О.С., Волкова О.І., Дуднік О.М., Андрющенко С.А., Литвиненко С.П.)

8. Технологія особистісно-орієнтовного навчання в контексті вивчення природничих дисциплін – методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін (у складі 6 осіб: Леонова Н.В., Рябоконь В.І., Литвиненко Н.В., Кулішенко П.В., Савчук С.Л., Жирун К.І.)

9. Виховання фізично розвиненої, гармонійної, високодуховної, творчої особистості - методичне об’єднання вчителів фізичної культури та основ здоров’я (у складі 4 осіб: Бобина С.В., Нестерцов Ю.П., Майборода Д.О., Сакевич В.І.)

10. Сценічна культура та естетичне виховання творчої особистості учня - методичне об’єднання вчителів сценічних мистецтв (у складі 8 осіб: Кіщенко А.М., Багрянцева І.В, Єрьоменко О.О., Редченко С.М., Толмачова Н.Ю., Головчак Л.О., Брєднєва О.В., Курмель Л.О.)

11. Розвиток художньо-творчого мислення особистості учнів засобами музичного мистецтва - методичне об’єднання вчителів музичних мистецтв (у складі 6 осіб: Шевченко О.Ю., Макаров М.Є., Карандей С.О., Попов М.М., Галенко О.В., Позднякова Н.Б.).

12. Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін образотворчого мистецтва - методичне об’єднання вчителів малюнка та живопису (у складі 6 осіб: Єрьоміна К.І., Фролова Н.В., Віхорь О.М., Купцова Т.В., Гільова Р.В., Гурьєва Ю.В.).

13. Методичне забезпечення авторських педагогічних систем художньо-естетичної освіти в навчально-виховному комплексі «Академія дитячої творчості» - методичне об’єднання вчителів декоративно-прикладних мистецтв (у складі 12 осіб: Гончарук О.В., Гончарук Я.Г., Рассолов О.Б., Верстіна В.В., Кириченко Л.М., Євлампієв К.В, Кушнір Є.В., Тарасова О.М., Кузнєцова Г.В., Сівченко В.М., Ткаченко О.Ю., Кисличенко Н.Г.).

Основна мета науково-дослідної роботи полягала в обґрунтуванні концептуальних засад художньо-естетичної освіти та управління нею, в створенні інноваційної освітньо-виховної та управлінської системи на основі синтезу філософії і мистецтва, педагогіки і психології, прогресивних ідей педагогічного досвіду, у визначенні підходів щодо реалізації інноваційних технологій навчання, виховання й управління в спеціалізованому навчальному закладі «Академія дитячої творчості».

Основні напрями діяльності школи:

· створення системи інноваційної загальної та художньо-естетичної освіти, що спрямовані на розвиток творчої особистості, здібностей і обдарувань, закладених у дитині природою; виховання соціально-зрілої, високодуховної, конкурентоспроможної творчої людини – громадянина України;

· створення системи орієнтації на подальший розвиток самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учня та умов для ранньої професійної орієнтації й професійного самовизначення, підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;

· створення системи пошуку, відбору, організації навчання й виховання здібної й обдарованої молоді;

· розробка й впровадження нових форм і методик взаємодії в системі «батьки – школа» для збільшення ефективності загальнопедагогічного впливу;

· реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально-виховного процесів у школі;

· створення системи управління інноваційної школи на засадах інформаційного менеджменту, педагогіки мистецтва та засобів інформатизації;

· відродження національної, духовної культури із залученням учнів, вчителів і громадськості.

Напрями експериментальної роботи: розробка, апробація нового змісту навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та виховні програми, апробація підручників, посібників тощо); розробка, апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності; розробка, апробація системи управління й нових технологій управління навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій; створення системи пошуку, відбору, організації навчання й виховання здібної й обдарованої молоді;створення системи орієнтації на подальший розвиток самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учня та умов для ранньої професійної орієнтації й професійного самовизначення; розробка та реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально-виховного процесів у школі; відродження національної, духовної культури із залученням учнів, учителів, батьків і громадськості.

Теоретична значущість отриманих результатів полягає в тому, що вперше розроблено й теоретично обґрунтовано концепцію функціонування й розвитку спеціалізованої школи художньо-естетичного профілю та експериментально перевірено ефективність її запровадження; визначено організаційно-педагогічні засади управління діяльністю й принципи формування авторського навчального плану такої школи; обґрунтовано систему профорієнтаційної роботи на підґрунті розвитку творчих здібностей учнів; розроблено й теоретично обґрунтовано систему оцінювання рівня розвитку творчого потенціалу учнів; створено модель інноваційного навчального закладу шляхом поетапного формування інтерактивного навчального середовища художньо-естетичного типу, що зумовлює розвиток творчих здібностей і обдарувань, закладених у дитині природою; впроваджено технології естетизації усіх видів навчальної діяльності інформаційно-художніми засобами навчання, що спрямовані на поглиблене сприймання та засвоєння учнями гуманітарних, природничих та математичних знань на основі розвитку емоційно-почуттєвих компонентів дитячої психіки через осмислене художнє пізнання дійсності.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що отримані під час експериментально-дослідної роботи матеріали та сформульовані висновки й рекомендації дають новий педагогічний інструментарій для організації діяльності спеціалізованих ЗНЗ художньо-естетичного профілю як соціально-педагогічних систем, визначено специфіку їх діяльності (авторська оригінальна концепція, самостійне формування навчального плану, оптимальні можливості поєднання середньої профільної освіти з допрофесійною підготовкою, широке використання технологічних підходів, групових та індивідуальних форм організації навчання). Експериментально виявлено основні організаційні форми навчально-виховної роботи з розвитку творчого мислення учнів.

На підставі отриманих результатів педагогічного експерименту рішенням Миколаївської міської ради створено на базі старшої школи «Академія дитячої творчості» Миколаївський академічний коледж та проведено його ліцензійну експертизу. За результатами експертизи рішенням Державної атестаційної комісії від 26. 04. 2012 р., протокол № 95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27. 04. 2012 №1485 – Л коледжем отримано ліцензію на надання освітніх послуг навчальними закладами, що пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Для раціонального поєднання базового освітньо-виховного компоненту з профільною художньо-естетичною освітою в системі ступеневої підготовки професійних фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами шляхом об'єднання школи і коледжу рішенням Миколаївської міської ради від 05 липня 2012 р. за №18/6 створено навчальний заклад художньо-естетичного типу за єдиною структурою: «навчально-виховний комплекс спеціалізована загальноосвітня школа Ι – ΙΙΙ ступенів – Миколаївський муніципальний академічний коледж (далі школа-коледж «Академія дитячої творчості» м. Миколаєва), а також для спільного використання матеріально-технічної бази школи і коледжу з метою економії бюджетних коштів.

З 1 вересня 2012 навчального року відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.05.2012 р. № 034654 у НВК школи-коледжу «Академія дитячої творчості» поряд з базовим освітньо-виховним процесом здійснюється підготовка молодших спеціалістів у галузі мистецтва «Акторське мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво».

Результати науково-дослідної роботи заслухано, обговорено й схвалено 12 березня 2013 року на відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, позитивно оцінено науково-педагогічною громадськістю України, а також зарубіжних країн (Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Чорногорії).

Теоретичний та практичний досвід створення такої моделі навчального закладу є доцільним для використання в практиці діяльності спеціалізованих сучасних навчальних закладів з їх пріоритетними спрямуваннями, а також у звичайних загальноосвітніх навчальних закладах як практичний досвід впровадження в навчально-виховний процес сучасних методологічних підходів та технологій естетизації усіх видів навчальної діяльності для поглибленого сприймання та засвоєння учнями основ шкільних наук у своєрідному художньо-естетичному «полі», що спрямоване на розвиток і становлення особистості як суб’єкта творчості з установленою естетичною позицією, яка є необхідною психологічною першоосновою для будь-якої професії в майбутньому.

Отримані результати дозволяють вважати тему НДР «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв» завершеною; досвід створення моделі інноваційного навчального закладу потребує позитивної оцінки й схвалення та поширення в освітянську практику профільних закладів художньо-естетичного профілю України.

Відзначаючи високий рівень виконання педагогічними працівниками закладу комплексної теми НДР «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв», вважаємо за необхідне:

створити авторську інноваційну модель нового типу навчального закладу: «Навчальний комплекс «Академія дитячої творчості» та спланувати продовження фундаментального дослідження з проблеми «Формування освітньо-мистецького середовища навчального комплексу «Академія дитячої творчості» на засадах педагогіки мистецтва, інформаційного менеджменту та засобів інформатизації»;

пріоритетним завданням визначено створення експериментальних програм, підручників, посібників для учнів і вчителів та для адміністративно-управлінської ланки з метою інтегрування змісту базових і художньо-естетичних навчальних дисциплін;

продовжити впровадження інноваційних розробок педагогів-митців, організацію й проведення фестивалів, конкурсів, захистів, презентацій творчих робіт учнів і педагогів закладу;

розробляти й реалізовувати спільні проекти, творчі вистави, спрямовані на творчий розвиток особистості;

продовжити впровадження інноваційних розробок педагогів-митців, організацію й проведення фестивалів, конкурсів, захистів, презентацій творчих робіт учнів і педагогів закладу. Розробляти й реалізовувати спільні проекти, творчі вистави, спрямовані на творчий розвиток особистості.

підтримати пропозицію щодо створення спільної лабораторії «Авторської школи» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (директор І.А.Зязюн) та Інституту педагогіки (директор О.М. Топузов) НАПН України.

19.03.2013 р.

Звіт про підсумки НДР на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області підготовлено керівником експерименту, завідувачем лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України – Л.М.Калініною, д.п.н., професором.