Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2013 роціВідповідно до плану роботи на 2013 р. міжнародна співпраця Інституту педагогіки НАПН України спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення кращої практики в Україні у форматі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, інших урядових структур; інтенсифікації зв’язків з міжнародною фаховою спільнотою; організації заходів з міжнародною участю в Україні; представлення результатів НДР на міжнародних заходах за кордоном, участі співробітників Інституту у міжнародних проектах.

Лабораторія порівняльної педагогіки як один із провідних підрозділів Інституту безпосередньо орієнтована на дослідження та поширення зарубіжного досвіду в Україні. Вона здійснила вивчення освітньої політики країн ЄС та США у царині забезпечення якості загальної середньої освіти, що є одним із завдань фундаментальної НДР на 2012-2014 рр. «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах ЄС та США». Дослідження спрямовано на вивчення та узагальнення теоретичних ідей і практичного досвіду із забезпечення якості освіти й обґрунтування перспективних моделей для України. Аспіранти й докторант лабораторії здійснювали апробацію результатів наукових досліджень в Австралії, Великій Британії, Чехії.

Лабораторія суспільствознавчої освіти, один з найбільш потужних підрозділів Інституту, займається аналізом, систематизацією та розробкою оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі. З огляду на це її предметом є вивчення досвіду інших держав, урахування їх здобутків та врахування помилок.

У 2013 р. усього в Україні науковці Інституту спільно із зарубіжними партнерами провели 7 міжнародних заходів, серед яких ІV міжнародний форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» (м. Запоріжжя); міжнародний форум «Гармонія інтелекту і здоров’я учнів» (м. Київ); VI міжнародна науково-практична конференція та ХХ всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» (Кіровоград – Павлиш); міжнародна наукова інтернет-конференція «Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку» (м. Полтава).

У поточному році науковці інституту взяли участь у 99 міжнародних науково-практичних заходах різних рівнів, серед яких XVI міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» (м. Київ); IV міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013» (м. Київ); міжнародний симпозіум «International Symposium on Comparative Sciences» (м. Софія, Болгарія); міжнародний конгрес «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (м. Полтава); міжнародна науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва в сучасному культурно-освітньому просторі: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Рівне); міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків» (м. Бердянськ); міжнародна науково-практична конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» (м. Варна, Болгарія); VII міжнародна науково-практична конференція «Русский язык в поликультурном мире» (м. Ялта); міжнародна конференція «Англійська мова для початкової школи» (м. Ташкент, Узбекистан); ІV міжнародна науково-методична конференція ЕА-2013 «Освітні вимірювання – 2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти і оцінювання якості освіти» (с. Татарів Яремчанської міськради Івано-Франківської області); міжнародна науково-практична конференція «Информационные технологии в образовании ХХI века» (м. Москва, Російська Федерація).

Під час цих заходів відбувся обмін досвідом між представниками української та зарубіжної наукової спільноти, зокрема поширювались ідеї про механізми забезпечення якості освіти, методологію проведення порівняльно-педагогічних досліджень, інформаційні технології в освіті.

В Україні до роботи міжнародних конференцій залучалися учасники з Росії, Білорусі, Хорватії, США.

У ході співпраці між Інститутом педагогіки НАПН України та Ярославським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, а також між лабораторією сільської школи Інституту педагогіки НАПН України та кафедрою педагогічних технологій Ярославського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (угода про співпрацю на 2012 – 2015 рр.) завідувач лабораторії сільської школи (Мелешко В.В.) взяла участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Виховання демократичної культури учасників освітнього процесу» (м. Ярославль), організованої Міністерством освіти і науки Російської Федерації, Департаментом освіти Ярославської області, Ярославським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Інститутом розвитку освіти Ярославської області.

У ході заходу здійснено обмін досвідом щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти, практики функціонування освітніх округів. За результатами конференції видано збірник матеріалів («Воспитание демократической культуры участников образовательного процесса» : сб. материалов науч.-практ. конф. (21-22 ноября 2013 г. / [ред. – Т.А. Степанова, Л.В. Байбородова, М.В. Груздев]. – Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2013. – 427 с.).

Інститут педагогіки НАПН спільно з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП) (Україна) та «Глобальний план дій» (ГПД) (Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA виконують освітній проект «Освіта для сталого розвитку в дії». У березні 2013 року розпочато виконання другого етапу проекту, що розрахований на три роки. Проект має на меті залучення учнів и вчителів України до освіти для сталого розвитку, формування у них умінь будувати власне життя та життя сім’ї, місцевої громади з урахуванням потреб сталого розвитку, опанування міжнародного досвіду у цьому напрямі. З метою розвитку співпраці з державними органами освіти Інститутом педагогіки було підготовлено та проведено інформаційно–презентаційну зустріч, на яку було запрошено керівників обласних управлінь освіти, ректорів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представників Національної академії педагогічних наук України, Міністерства екології і природних ресурсів. У зустрічі взяло участь 29 представників державних освітніх органів та наукових установ. Учасники зустрічі ознайомились з результатами першого етапу проекту, підсумками дослідження про вплив шкільного курсу освіти для сталого розвитку на зміну поведінки учнів, їхніх батьків та учителів, отримали інформацію щодо основних напрямків реалізації проекту в 2013 – 2015 рр.

На перспективу важливим завданням Інститут педагогіки вбачає укладання угод про співпрацю з науковими установами зарубіжних країн.


МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»