Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2014 роціВідповідно до плану роботи на 2014 р. міжнародна співпраця Інституту педагогіки НАПН України спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення кращої практики в Україні у форматі рекомендацій Міністерству освіти і науки України, іншим урядовим структурам; інтенсифікації зв’язків з міжнародною фаховою спільнотою; організації заходів з міжнародною участю в Україні; представлення результатів НДР на міжнародних заходах за кордоном, участі співробітників Інституту у міжнародних проектах.

Лабораторія порівняльної педагогіки як один із провідних підрозділів Інституту безпосередньо орієнтована на дослідження та поширення зарубіжного досвіду в Україні. Зокрема, розкрито перспективні для України ідеї європейських країн і США з забезпечення якості загальної середньої освіти. Розроблено структуровані за рівнями рекомендації щодо використання зарубіжного досвіду в Україні. На стратегічному рівні: розробити й ухвалити національний концепт якості освіти у сукупності змістових характеристик її складових; удосконалити нормативну базу у напрямі запровадження конкретних вимірників якості, співвідносних з показниками ЄС (Key Data on Education in Europe) та Організацією міжнародного співробітництва і розвитку (Education at Glance); законодавчо визначити обов’язковість участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях якості знань учнів (TIMSS, PISA, PEARLS тощо). На організаційному рівні: створити національну агенцію моніторингу якості шкільної освіти, не підпорядковану МОН України та іншим міністерським структурам; удосконалити систему збирання статистичної інформації, запровадити національну систему освітніх індикаторів, порівнюваних з міжнародними індикаторними системами; запровадити ЗНО при переході з І на ІІ та з ІІ на ІІІ ступінь загальноосвітніх навчальних закладів з метою моніторингу ефективності освітньої системи. На педагогічному рівні модернізувати формат освітніх стандартів у напрямі запровадження кількісних вимірників для об’єктивного вимірювання досягнення учнями стандартів.

За звітний період міжнародне наукове співробітництво відбувалося у форматі очних і заочних виступів наукових співробітників (у тому числі докторантів і аспірантів) на міжнародних конференціях, що проходили в Україні та закордоном.  Усього у 2014 р. науковці Інституту взяли участь у 93 міжнародних заходах, з них спільно із вітчизняними та зарубіжними партнерами провели 7 міжнародних заходів, серед яких:

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (24-25 квітня 2014 р., м. Тернопіль). Співорганізатори: Тернопільський національний економічний університет, Вища школа економіки та інновацій (Люблін, Польща)

Видано збірник матеріалів: “Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів” – Тернопіль, 2014. – 328 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен» (4–5 березня 2014 р., м. Суми). Співорганізатори: МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка; Сумська ОДА, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Курський державний університет (Росія).

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція» (30-31 жовтня 2014 року, м. Умань).

Співорганізатори: МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Вища школа професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в Лєшно (Польща); Науково-дослідний інститут педагогічних наук імені Т. Н. Ніязі (Узбекистан).

 «Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи». Міжнародна науково-практична конференція (16-17 жовтня 2014 р., м. Дрогобич).

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інститут славістики Філософського факультету Університету імені Масарика в Брно.

Під час цих заходів відбувся обмін досвідом між представниками української та зарубіжної наукової спільноти.

Результати наукових досліджень презентувались і під час міжнародних заходів, організованих установами-партнерами. А також під час закордонних заходів, у вигляді заочної участі (подачі матеріалів до конференції, он-лайн участі тощо).

Так, співробітники лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» («Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej»), яка проводилась у рамках міжнародного українсько-польського проекту «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», наданого Міністерством закордонних справ у Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2014 р.» (Хмельницький – Кельце). На пленарному засіданні конференції виступили д. п. н., професор, головний науковий співробітник лабораторії Хорошков¬ська О.Н. із доповіддю «Реалізація вимог Державного стандарту і програми у підручниках української мови для 1-4 класів шкіл з польською мовою навчання» та на секційному засіданні «Лінгводидактичні засади навчання польської мови в Україні» к. п. н., зав. лабораторії Яновицька Н. І. із доповіддю «Порівняльний аналіз польської й української фонетико-графічних систем як основа презентації букв української мови у «Букварі».

У вересні 2014 року на базі спеціалізованої школи № 41 ім. З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва - експериментального навчального закладу Інституту педагогіки проведено українсько-чеський семінар «Мультикультурне виховання в школі» для в рамках проекту: «Альтернативне навчання для вчителів України», який здійснюється Чеською асоціацією з міжнародних питань (АМО) за підтримки МЗС Чеської Республіки, Асоціацією керівників шкіл України (АКШУ), Інститутом педагогіки НАПН України, Департаментами освіти і науки м. Києва та Київської області.

Інститут педагогіки НАПН спільно з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП) (Україна) та «Глобальний план дій» (ГПД) (Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA виконують освітній проект «Освіта для сталого розвитку в дії».

У 2014 році співробітники лабораторії суспільствознавчої освіти О. Пометун, Т.Ремех, Н. Гупан працювали як експерти-консультанти, автори навчальних матеріалів, тренери-викладачі. У рамках проекту знайшла широке розповсюдження модель освіти для сталого розвитку в України, розроблена як результат міжнародної співпраці експертів кількох країн. Ця модель з виданням відповідної літератури почала запроваджуватись у школах В’єтнаму, де перекладені та адаптовані для використання в школах українські підручники і методичні посібники «Моя щаслива планета», «Уроки для сталого розвитку».

У рамках проекту розпочато новий напрямок «Малюємо комікси для сталого розвитку». Т.Ремех, працювала як експерт-консультант та тренер-викладач.

Розпочато роботу щодо участі науковців Інституту в проекті HESP ReSET Inter-Session 2012 «Islam and Islamic Studies in Post-USSR Countries», який здійснюють НПУ ім. М. П. Драгоманова та Інститут відкритого суспільства, МГО МАР.

З 11 по 24 липня 2014 року у ТРГК «Сонячна долина» (с. Бояни, Чернівецька область) відбувся міжнародний дитячий табір «Джерела толерантності», директором якого була старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук Наталія Валеріївна Бакуліна.

Табір «Джерела толерантності» функціонував за унікальною авторською методикою занурення в національні культури. У ньому впродовж зміни разом проживали й спілкувались 123 дитини з різних національних громад України – ассирійці, болгари, вірмени, греки, євреї, кримські татари, литовці, марокканці, німці, поляки, румуни, росіяни, сирійці, українці.

Табір 2014 року організовано за підтримки ООО «Інфопульс – Україна», Посольства Королівства Нідерландів, Міжнародного фонду «Відродження», проекту «Українсько-єврейські зустрічі» (Канада), Євро-Азіатського єврейського конгресу, Київського Освітнього Центру «Простір толерантності», Музею історії і культури євреїв Буковини.

9 грудня 2014 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася зустріч з експертом Ради Європи з питань вивчення мов Лігітою Грігуле (Латвія) та менеджером проекту Ради Європи «Сприяння різноманіттю: захист та інтеграція національних меншин в Україні» Павлом Бяликом. Під час зустрічі обговорювалися актуальні дидактико-методичні питання плюрингвальної мовної освіти: зміст і специфіка мовної освіти в школах національних меншин України; лінгводидактичне забезпечення неперервної мовної освіти для шкіл з угорською, румунською, молдовською, польською тощо мовами навчання; дидактичні й методичні принципи добору нового змісту навчання; розроблення підручників, програм для класів шкіл з мовами навчання національних меншин України; труднощі в процесі організації білінгвального навчання; особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах мультилінгвальної освіти та ін. Учасниками зустрічі було охарактеризовано спільні та відмінні риси вітчизняної моделі мовної освіти в школах національних меншин України та моделі білінгвальної освіти для мовної меншини в Латвії.

На перспективу важливим завданням Інститут педагогіки вбачає у відкритті міжнародних наукових проектів спільно з науковими установами зарубіжних країн.