Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2015 роціВідповідно до плану роботи на 2015 рік міжнародна співпраця Інституту педагогіки НАПН України спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення кращої практики в Україні у форматі рекомендацій Міністерству освіти і науки України, іншим урядовим структурам; інтенсифікації зв’язків з міжнародною фаховою спільнотою; організації заходів з міжнародною участю в Україні; представлення результатів НДР на міжнародних заходах за кордоном, участі співробітників Інституту у міжнародних проектах.

У 2015 році Інститут педагогіки НАПН України підписав договори про співпрацю з Інститутом проблем освіти Азербайджанської Республіки, Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь та Інститутом педагогічних наук (ISE) Республіки Молдова.

За звітний період міжнародне наукове співробітництво відбувалося у форматі очних і заочних виступів наукових співробітників (у тому числі докторантів і аспірантів) на міжнародних конференціях, що відбувалися в Україні та за кордоном. Усього у 2015 р. науковці Інституту взяли участь у 87 міжнародних заходах, з них спільно із вітчизняними та зарубіжними партнерами провели 3 міжнародні конференції, зокрема 15-та науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» в 2015 році набула статусу міжнародної.

У грудні 2015 року був проведений перший міжнародний вебінар «Сучасна освітнє середовище: навчально-методичне забезпечення навчального процесу в початковій школі», організаторами якого виступили Інститут педагогіки НАПН України та Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь.

У 2015 році Інститут педагогіки НАПН України спільно з українською неурядовою організацією «Вчителі за демократію і партнерство» у партнерстві зі шведською організацією Global Action Plan International за підтримки Агенції з питань міжнародного розвитку SIDA (Уряд королівства Швеції) продовжував реалізували українсько-шведський освітній проект для дітей та дорослих (2010-2015 рр.) «Освіта для сталого розвитку в дії» (ОСР). Ключова ідея освітньої ініціативи — навчання дітей і дорослих навичок сталого стилю життя та зміна моделей поведінки на більш раціональні та ресурсозберігаючі. За роки проекту розроблено і запроваджено новий навчальний предмет «Уроки для сталого розвитку», який викладається як курси за вибором та цикли позакласних занять у 1-9-их класах основної школи. Важливим компонентом проекту було навчання вчителів та вихователів методики викладання нових занять – за цей рік до викладання було підготовлено більше 1400 педагогів. Понад 100 тис. посібників для учнів та учителів, виданих у проекті, безкоштовно передали у школи. Усі матеріали доступні на сайті проекту www.esd.org.ua. Досвід проекту презентувався на трьох міжнародних конференціях: World Enviromental Education Congress World Environmental Education Congress (29 June – 3 July 2015, Gothenburg, Sweden, тема виступу О.Пометун “Lessons for sustainable development: how effective are they”); Education for Sustainble development “Pathways to the Future” (22–24.04.2015, тема виступу О.Пометун ‘Separate ESD subject versus trans-subjects (trans-disciplinary) way: Arguments pro and contra”); міжнародному семінарі “The Inquiry-based Approach – Facilitating Multi-stakeholder Collaboration” (Tallinn, 20–22 April 2015, тема виступу О. Пометун «Навчання дорослих в освіті для сталого розвитку – шлях розвитку територіальної громади»), двох всеукраїнських і чотирьох регіональних конференціях.

25 лютого – 18 березня 2015 року старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти В. Ю. Кришмарел в рамках програми USAID «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи» пройшла стажування в Балтімор, США. Навчальна програма «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи» мала за мету допомогти українським науковцям, викладачам середньої школи, громадським діячам, держслужбовцям зрозуміти цілі, концепції і системи громадянства та громадянського виховання в США; ознайомити з різними моделями, методами і методиками. Проект передбачав обмін професійним досвідом, надав учасникам можливість ознайомитися з роботою американських колег на робочих місцях, а також розвинути професійні співтовариства й партнерства в Україні. Впродовж стажування учасники вивчали та обговорювали такі питання: основні поняття громадянської освіти та засад патріотизму молоді, підходи і моделі, реалізовані в США; кращі практики патріотичного виховання, що здійснюються в США на національному рівні та на рівні штату; дослідження молодіжних програм громадянської освіти, що реалізуються на національному, рівні штату та місцевому рівнях в США, в тому числі з питань управління та фінансування програм; програми заохочення у галузі патріотичного виховання та громадянської освіти молоді в США; засоби масової інформації та їх роль у просуванні поняття громадянської відповідальності та патріотизму; роль соціальних медіа, інформаційних та комунікаційних технологій у вихованні.

16–19 листопада 2015 року на 13-му щорічному засіданні Страсбурзького клубу у рамках світового форуму демократії Ради Європи в складі української делегації з доповідями виступили співробітники Інституту педагогіки НАПН України Л.І. Курач та З.А. Кондур. Так З.А. Кондур доповіла про позитивний досвід соціалізації ромів в Україні, а Л.І. Курач розповіла про досвід реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов національних меншин у школах України.

1–5 грудня 2015 року старший науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою О.М. Онаць з метою інформування зарубіжних колег про вітчизняний досвід перебувала в Чеській Республіці. О.М. Онаць є координатором українсько-чеського проекту «Альтернативне навчання для шкіл України» (2014–2016 рр. ), який організований Чеською неурядовою громадською організацією АМО (Асоціація з міжнародних питань). Напрями співпраці (підпроекти): «Мультикультурне виховання у школі»; «Чеський досвід інклюзивної освіти та його адаптація в Україні: управлінський аспект»; «Оцінювання діяльності навчальних закладів в Чехії та в Україні»; «Позиція і навчання директора школи»; «Кар’єрна система директора школи і вчителя»; «Кращі практики управлінського досвіду».

На перспективу важливим завданням Інститут педагогіки вбачає у відкритті міжнародних наукових проектів спільно з науковими установами зарубіжних країн.