Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2016 роціМіжнародне співробітництво у 2016 році 

Із метою вивчення й упровадження в освітню практику зарубіжного досвіду, підвищення рівня міжнародної комунікації і взаємодії у сфері науки та освіти, у січні 2016 році в Інституті педагогіки НАПН України був створений відділ Міжнародних зв’язків та наукової співпраці. Діяльність відділу спрямована на активізацію міжнародного наукового співробітництва, участь у міжнародних конкурсах та проектах, організацію підготовки та перепідготовки наукових кадрів, стажування аспірантів і співробітників за кордоном. Упродовж 2016 року укладено угоду про співпрацю з Хучжоуським університетом (Китайська Народна Республіка), також налагоджено зв’язки  з університетом імені Адама Міцкевича у м. Познані (Республіка Польща), Державною вищою школою професійної освіти ім. Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (Республіка Польща), університетом Коджаелі (Турецька Республіка).

Відділ спрямовував свої зусилля на входження в систему міжнародного науково-інформаційного простору, пошук додаткових джерел фінансування для підвищення методологічної компетентності та публікації наукових розробок науковців і вчених Інституту, розвиток комунікаційного простору шляхом співорганізації міжнародних конференцій, семінарів, вебінарів; участі в реалізації міжнародних угод і проектів у галузі науки та взаємний обмін дослідниками.

У серпні 2016 року за ініціативи Інституту педагогіки НАПН України та за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочато роботу проекту «Ромська мова в Україні: лінгвокультурологічний та соціально-педагогічний напрями». Метою проекту є створення бази аутентичних матеріалів ромської мови (зокрема, келдерарського, ловарського та сервицького діалектів у пілотних громадах) як передумови подальшого розвитку методики навчання ромської мови в Україні.

У вересні 2016 року за результатами конкурсу отримано грант на модуль «Україна – ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях» за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+». Основною метою модуля є запровадження європейського складника у дослідження в галузі освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів виконання наукових робіт українськими дослідниками в галузі освіти. Реалізація проекту має на меті підвищити якість української освіти й наукових досліджень і сприяти безперервному професійному розвитку науковців.

З вересня 2016 року за програмою для аспірантів «Еміненс ІІ» аспірантка І курсу К. Кузан проходить стажування в Університеті імені Адама Міцкевича у м. Познань (Польща).

Протягом 2016 року в рамках міжнародного співробітництва відбувалися візити зарубіжних партнерів.

У червні 2016 року Інститут відвідала делегація з університету Хучжоу (КНР) на чолі з ректором Джаном Ліцином. В ході зустрічі було обговорено напрями взаємовигідного співробітництва, визначено перспективи наукової співпраці, підписано договір про співпрацю. 

У вересні 2016 року відбувся триденний візит в Інститут фахівця з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти Північно-Західного університету Південної Африки п. Шарля Уолгутера. Відомий вчений прочитав  для співробітників, аспірантів і докторантів лекцію «Освітні реформи в Південно-Африканській Республіці».

У жовтні рамках св'яткування 90-річчя Інститут відвідали делегації зарубіжних партнерів (Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Румунія).

У грудні 2016 року з відкритою лекцією «Шляхи використання інформаційного простору та електронних ресурсів для педагогічних досліджень» перед аспірантами виступила начальник Освітнього центру науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь к.філолог.н., доцент І. Л. Шевлякова-Борзенко.

У 2016 році продовжено роботу з організації й проведення започаткованих у 2015 році міжнародних вебінарів, а саме в лютому відбувся вебінар «Основні концептуальні підходи і структура змісту навчальний предметів «Людина і світ», «Географія в контексті реалізації компетентнісного підходу», участь в якому взяли фахівці з методики викладання географії, автори підручників із України та Республіки Білорусь.

У рамках договору з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь досягнуто домовленості про проведення спільної постійнодіючої конференції «КАФЕДРА (наука онлайн)» на освітньому порталі партнерів. У грудні цього року проект стартував публікацією к.пед.н. О. Ф. Надтоки.

Протягом 2016 року інтенсифікувалась участь у міжнародних проектах на рівні відділів і наукових співробітників. Зокрема співробітники відділу економіки та управління загальною середньою освітою спільно з Асоціацією керівників шкіл України та Асоціацією з міжнародних питань (АМО) Чеської Республіки успішно реалізовують українсько-чеські проекти: «Оцінювання діяльності навчальних закладів Чехії і України», «Кар’єрна система директора школи і вчителя», «Громадянська компетентність учнівської молоді: шляхи формування», «Мультикультурне виховання в школі», «Метод усної історії», «Чеський досвід інклюзивної освіти в школі та його адаптація в Україні: управлінський аспект», «Позиція і навчання директора школи» «Кращі практики управлінського досвіду» (Л. М. Калініна, О. М. Онаць),  співробітники відділу мов національних меншин і зарубіжної літератури взяли участь у міжнародному проекті Інституту «ПАТРІР» (Румунія) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні ідеї в українському контексті» (З. А. Кондур) і проекті «Міжнародний міжнаціональний дитячий табір «Джерела толерантності» (Н. Бакуліна), відділ суспільствознавчої освіти – у Міжнародному освітньому проекті для шкільної молоді та дорослих «Освіта для сталого розвитку в дії» (О. І. Пометун), тощо.

У 2016 році наукові співробітники Інституту взяли участь у 79 міжнародних масових заходах, зокрема й у тих, що відбувались за кордоном (Міжнародний симпозіум на базі Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка «Освіта в інтересах сталого розвитку для всіх поколінь – соціальний договір», 10 лютого 2016 року, м. Мінськ, Білорусь (О. І. Пометун), Артемовские чтения «Организация продуктивного обучения: проблемы и решения», 18 – 20 лютого 2016 р., м. Самара, Російська Федерація (Г. О. Васьківська), «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам» VІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 22 – 25 березня, м. Мозир, Білорусь (Н. П. Листопад), Міжнародний круглий стіл «EMcommittee: єврейська освіта в Ізраїлі та світі», 3 – 8 травня 2016 р., м. Єрусалим, Ізраїль (Н. В. Бакуліна), X Міжнародна науково-практична конференція «Акт  уальні проблеми сучасної науки», 28 липня 2016 р. Москва – Астана – Харків – Відень (О. В. Барановська), 11-та Міжнародна конференція «Empowering the Teacher of Tomorrow», 22 – 24 вересня, м. Таллінн, Естонія (О. І. Пометун), «Толерантність та різноманітність», 19 жовтня 2016 р., м. Берлін (З. А. Кондур),  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна діяльність суб’єктів освіти», 24 – 25 листопада 2016 р., м. Гродно, Білорусь (Г. О. Васьківська).