Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2018 роціМіжнародне співробітництво у 2018 році

 

Відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України є науковим структурним підрозділом Інституту педагогіки, який згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» виконує роботу, спрямовану на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і підвищення міжнародного авторитету Інституту у світовому співтоваристві. Діяльність відділу спрямовано на активізацію міжнародного наукового співробітництва шляхом співорганізації міжнародних конференцій, семінарів, вебінарів; участі в реалізації міжнародних угод і проектів у галузі науки; організації стажування аспірантів і співробітників за кордоном.

За ініціативи керівництва Інституту педагогіки НАПН України спільно з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Державною установою освіти «Академія післядипломної освіти» (Республіка Білорусь) та Інститутом педагогічних наук Республіки Молдова було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми сучасного підручника» в м. Мінськ (Республіка Білорусь), яку започаткував Інститут педагогіки НАПН України. На цій конференції наукові співробітники: Т. М. Засєкіна (відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти), О. М. Петрук (відділ навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури), Ю. Б. Малієнко (відділ суспільствознавчої освіти), Л. В. Непорожня (відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти), О. В. Онопрієнко (відділ початкової освіти) – оприлюднили здобутки вітчизняного підручникотворення, критерії добору змісту освіти на синергетичних й інтеграційних засадах і результати їх практичного впровадження, одержані в процесі здійснення науково-дослідних робіт в Інституті педагогіки.

У 2018 році продовжено роботу другого етапу  проекту, розпочатого в 2016 році за модулем «Україна – ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях» за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+».

68 лютого 2018 року розпочато курс лекцій для аспірантів, докторантів, здобувачів: «Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу», лектор О. А. Заболотна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України.

810 лютого 2018 року проведено заняття «Ключові питання європейської шкільної освіти», лектор О. М. Топузов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України.

78 червня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі», яку було проведено відділом порівняльної педагогіки в тісній співпраці та за підтримки програми Erasmus+ у межах проекту «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (модуль Жана Моне), що реалізується Інститутом педагогіки НАПН України.

Конференція стала консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України й Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, проектом Erasmus+ «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» та  Інститутом освітніх наук Румунії.

2530 червня 2018 р. в Інституті педагогіки НАПН України відбулася літня школа для аспірантів, організована відповідно до плану реалізації проекту Жана Моне.

Учасники літньої школи вивчали інтенсивний курс, який є результатом поєднання педагогічної діяльності двох лекторів: доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Л. В. Пироженко (курс «Від дослідника-тренера») і кандидата педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Л. С. Смолінчук  (курс «Формування мета-компетенції у дослідників в галузі освіти»). Заняття проводилися у формі тренінгу й мали за мету ознайомлення аспірантів з особливостями тренерської та дослідницької роботи.

27 червня 2018 року за сприяння КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»  для учасників літньої школи було проведено круглий стіл «Проблеми євроінтеграції в педагогічних дослідженнях».

30 червня 2018 року в межах літньої школи проведено цикл навчальних занять з курсу «Освітні реформи в країнах ЄС» (лектор – Джурило А. П., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України).

Під час занять аспіранти ознайомилися з теорією освітніх змін та особливостями реформування європейського освітнього простору, розглянули освітні реформи в ЄС в історичній ретроспективі та спробували визначити їх рушійні сили, вчилися критично аналізувати результати освітніх реформ з метою виявлення успішного досвіду для його можливої екстраполяції на вітчизняну освітню площину, яка саме зазнає реформування. На основі здобутих теоретичних знань з теорії реформування аспіранти презентували власну модель реформування окремих елементів освітньої системи України, враховуючи порівняльний аналіз освітніх реформ у країнах-членах ЄС.

У другому півріччі 2018 року  в Інституті педагогіки НАПН України розпочався третій етап реалізації модуля Жана Моне «Україна ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (2016–2019 рр.).

З 5 по 9 листопада 2018 р. в м. Київ відбулася зустріч однодумців з усієї України, які реалізують проекти за напрямом «Жан Моне» в межах Інформаційного Міжнародного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ в Україні, який організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Міністерством освіти і науки України в тісній співпраці з Національними Агентствами Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ офісами країн-партнерів, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Київським університетом імені Бориса Грінченка, Інститутом педагогіки НАПН України.

У 2018 році відбулася активізація міжнародних стажувань: завідувач відділу міжнародних зв’язків і наукової співпраці Л. В. Пироженко проходила стажування в Університеті Хучжоу (КНР); старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Д. В. Васильєва проходила закордонне стажування в Інтернаціональному навчальному центрі А.OFRI ( 14 січня – 2 лютого 2018 року, м. Єрусалим); завідувач відділу навчання іноземних мов В. Г. Редько проходив закордонне стажування в Загребській школі економіки та менеджменту (Zagreb School of Economics and Management) (7–12 травня 2018 року м. Загреб, Хорватія), старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти  А. В. Гривко проходила закордонне стажування в Західно-Фінляндському Коледжі  (22–28 квітня 2018 року м. Гуйттінен, Фінляндія).

Плідна міжнародна співпраця здійснюється з міжнародними громадськими організаціями та інститутами відділом економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України. Найефективнішою є співпраця наукових співробітників з Асоціацією керівників шкіл України, Асоціацією з міжнародних питань (АМО, Чеська Республіка) з педагогічним факультетом Університету імені Томаша Ґарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка). Упродовж 2018 року проведено два українсько-чеські практичні семінари «На шляху до інклюзії» (24 квітня 2018 року та 22 жовтня 2018 року) для керівників закладів освіти, їх заступників, вчителів, психологів, методистів, науковців  тощо. 22 жовтня 2018 року проведено спільне засідання українсько-чеського круглого столу «Підготовка майбутніх педагогів – актуальні виклики» науковцями Інституту педагогіки НАПН України (відділ економіки та управління ЗСО) та Асоціацією керівників шкіл України разом з представниками педагогічних університетів м. Києва (НПУ імені М. Драгоманова, КУ імені Бориса Грінченка) та Переяслав-Хмельницького педагогічного університету спільно з чеськими партнерами – Асоціацією з міжнародних питань (АМО) та представниками Університету імені Т. Масарика.

Наукові співробітники відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки (Калініна Л. М. та Онаць О. М.) спільно з  представниками Асоціації керівників шкіл України та Асоціації приватних закладів м. Києва й України брали активну участь у ХХХ Міжнародній конференції Європейської ради національних асоціацій незалежних шкіл (ECNAIS) «Свобода вибору в освіті та демократичні перетворення в суспільстві: роль незалежних шкіл. Європейська перспектива та український досвід», яка відбулася 19 квітня 2018 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 26) та навчальних закладах Києва.

На Стратегічній сесії «Система забезпечення якості шкільної освіти» 20 березня 2018 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  яка була організована Державною службою якості освіти України, Міністерством освіти і науки України, офісом Координатора ОБСЄ в Україні, Чеським фондом розвитку, Європейським центром імені Вергеланда,  співробітники відділу О. М. Онаць,  Л. М. Попович, М. М. Малюга та керівники експериментальних закладів відділу брали участь в обговоренні  проекту стандартів та методичних рекомендацій щодо організації та функціонування в закладах загальної середньої освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  З доповіддю «Управління освітою в умовах децентралізації» виступила  О. М. Онаць.

На семінарі «Оцінювання діяльності шкіл. Досвід Литви», який відбувся 27 квітня 2018 року в НПУ імені М. П. Драгоманова науковці відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України  (Онаць О. М., Попович Л. М.,  Мелешко В. В., Лісова Н. І.) та керівники експериментальних закладів освіти відділу вивчали питання про оцінювання управління школою в Литві за напрямом оцінювання: «Лідерство і управління», який  входить до обов’язкового блоку «Структура системи індикаторів» і  передбачає оцінювання: планування й організації діяльності, навчання й роботи в команді, особистої майстерності директора школи.

М. М. Малюга, науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО, магістр права, економіки та управління Інституту політичних досліджень Страсбурзького університету (20152016 рр.), сертифікований спеціаліст з французької мови Університету ім. Мішеля Монтеня (19982001 рр.) здійснив дві зарубіжні поїздки до бібліотек Франції з метою вивчення зарубіжного досвіду щодо децентралізації  управління освітою та закладами освіти, організаційно-педагогічних й економічних засад управління освітою, демократизації управління та розподілу повноважень учасників освітнього процесу, автономії закладів освіти:  «Вільний та відкритий доступ до онлайн бібліотек у Франції як мегаджерела наукової інформації для дослідників і практиків» (ознайомитись із статтею М. М. Малюги  можна за посиланням: http://undip.org.ua/info/8271/). 2022 листопада 2018 року М. М. Малюга брав участь у Міжнародній виставці «Салон мерів міст у Парижі», де вивчав систему управління освітою у Франції й роль органів влади та місцевого самоврядування.

Співробітники відділу  навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України (Петрук О. М., Шевчук Л. М., Кохно Т. Н., Хорошковська Т. П.) впродовж року брали участь в експертних зустрічах щодо реалізації проекту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» (м. Київ, МОН України) з Сарою Штефан, проектним менеджером офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин та Лігітою Грігуле, міжнародним експертом з мовної освіти Латвійського університет.

На базі Інституту педагогіки НАПН України  науковими співробітниками відділу О. М. Петрук, Л. М. Шевчук, Т. Н. Кохно  було організовано зустріч з представниками офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин щодо проблеми розвитку багатомовності в сучасних здобувачів освіти, за результатами  якої запропоновано  напрями вдосконалення навчання й викладання мов національних меншин, упровадження багатомовної освіти та інноваційних методик навчання мов, науково-методичного супроводу шкіл із навчанням та вивченням мов і літератур національних меншин, створення освітньої професійної платформи та розширення співпраці між різними відомствами та освітянами в галузі навчання мов національних меншин України та презентовано досвід роботи відділу, зокрема здобуття мовно-літературної  освіти учнів шкіл з навчанням мовами національних меншин. Обидва заходи відбулися в межах співпраці з Міністерством освіти і науки України та офісом Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин.

2023 червня 2018 року відбувся Міжнародний науково-методичний семінар «Перлини культури їдиш» (м. Вільнюс, Рига), організаторами якого були Центр їдиш у Вільнюсі Всесвітнього єврейського конгресу та Центр єврейської освіти України за підтримки Міністерства освіти і науки України, співорганізаторами були старші наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України Н. В. Бакуліна, В. В. Снєгірьова,  О. Л. Фідкевич .

На ХІІ Міжнародному симпозіумі «Портрети вчителів» («Portrete de dascăli») науковими співробітниками відділу О. М. Петрук та О. Г. Пілігач було презентовано основні ідеї реформи освіти в Україні та досвід роботи відділу, обговорено сучасні освітні проблеми трьох країн: України, Молдови, Румунії – та можливі спільні проекти в цій галузі. Налагоджено наукові зв’язки із зарубіжними партнерами з Молдови та Румунії, зокрема з Віорелом Долга, Президентом Генеральної Асоціації освітян Румунії, Думітру Апетрі, професором, почесним членом Академії наук Молдови, Марією Барбе, професором Кагульського державного університету імені Богдана Петричейку Хашдеу.

810 листопада 2018 року головні наукові співробітники відділу навчання української мови та літератури і відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України Н. І. Богданець-Білоскаленко й  О. М. Горошкіна брали участь у міжнародній науковій конференції «Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи» (м. Бухарест, Румунія) та виступили з доповідями про особливості реалізації компетентнісного підходу до навчання української мови і літератури (теми доповідей: «Соціокультурний компонент змісту підручників з української мови і літератури для шкіл національних меншин в Україні», «Текст як інструмент формування ключових компетентностей учнів старших класів на уроках української мови»). Головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, доктор педагогічних наук, професор Н. І. Богданець-Білоскаленко ознайомила  на конференції міжнародну наукову громадськість зі здобутками Інституту педагогіки НАПН України щодо підручникотворення для шкіл з румунською мовою навчання.

2628 лютого 2018 року завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України  О. І. Локшина брала участь у фокус-групі та засіданні круглого столу як експерт з оцінювання освітньої політики відповідно до документів Туринського процесу (м. Турин, Італія), де представила досвід оцінювання, напрацьований в межах документів Туринського процесу в Україні, який виконується під егідою Міністерства освіти і науки України.

В. П. Чудакова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки за результатами конкурсного відбору Міністерства освіти Республіки Узбекистан, у відповідності до Постанови Президента Республіки Узбекистан від 22 березня 2017 року ПП-2848 «Про заходи щодо реалізації проекту “Зміцнення матеріально-технічної бази вищих освітніх установ”»,  була відібрана серед інших претендентів  в Україні  для участі в реалізації «Проекту міжнародної співдружності освітньої програми в Узбекистані», який здійснювався з 06.11.2018 р. по 17.11.2018 р. в Республіці Узбекистан і передбачав розвиток співробітництва між науковими й освітніми установами в галузі освіти, науки і культури з метою підвищення ефективності навчальної, методологічної та науково-дослідної роботи задля формування конкурентоспроможної особистості.

За період з 07.11.2018 року по 17.11.2018 року В. П. Чудакова провела значну роботу: було обговорено (оприлюднено), апробовано планову підтему НДР «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах допрофесійної підготовки» на базі освітніх організацій Республіки Узбекистан, яка викликала значний інтерес в узбецьких колег і студентів. Нею особисто проведено: міжнародні авторські семінари-тренінги, майстер-класи, прочитано курс лекцій у кількості 36 годин, за напрямом «Психодіагностика. Експериментальна психологія» для студентів і викладачів Ташкентського державного педагогічного університету ім. Нізамі, викладачів Бухарського державного університету; семінари-тренінги за темою «Психологічна діагностика особистості з метою професійного самовизначення», відповідно до теми НДР для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів психологів та викладачів освітніх організацій м. Ташкента та м. Бухари (09.11. 2018 р. – Ташкентського обласного інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 11.11.2018 р. – Бухарського державного університету та  Бухарського медичного інституту імені Абу Алі ібі Сіни; 1315.11.2018 – Національного університету Узбекистану імені М. Улугбека).  Всього в семінарах-тренінгах  за темою планової НДР взяли участь 185 студентів і викладачів ВНЗ, що належать до концерну освітніх закладів Ташкентського державного педагогічного університету імені Нізамі.

7.11.2018 р. відбулася зустріч В. П. Чудакової із співробітниками кафедри психології Ташкентського державного педагогічного університету імені Нізамі (ТДПУ ім. Нізамі), з якими  проведено науково-практичний семінар за плановою темою НДР.

Семінари-тренінги В. П. Чудакової щодо реалізації «Проекту міжнародної співдружності освітньої програми в Узбекистані»: «Психологічна діагностика особистості з метою професійного самовизначення», «Сучасні психологічні технології формування компетентностей конкурентної особистості»  для учасників концерну  м. Ташкента та м. Бухари (викладачів, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації)  збирали значно більшу кількість учасників, ніж передбачалося організаторами (усього в освітніх програмах В. П. Чудакової в межах означеного проекту взяли участь 260 осіб).

Під час ділової зустрічі 14.11.2018 р. з ректором Ташкентського державного педагогічного університету ім. Нізамі Шаріповим Шавкатом Сафаровичем, завідувачем міжнародного відділу Парферовою Іриною та завідувачем кафедри психології, педагогічного та психологічного факультету ТДПУ Наргизою Ікромалієвною Халіловою відбулася дискусія щодо подальшої співпраці в організації  навчання студентів, викладачів, психологів Республіки Узбекистан, підготовки експертів-тренерів у галузі психологічного забезпечення інноваційної компетентності, психологічної діагностики й експериментальної психології,  практичної психології в умовах реалізації компетентнісного підходу для формування конкурентоздатної особистості в швидкозмінних умовах.

10 листопада 2018 року В. П. Чудакова виступила з доповіддю за темою НДР («Практичні можливості сучасної психології»)  на  пленарному засіданні науково-практичної конференції з участю міжнародних експертів, що була присвячена 95-річчю доктора психології, професора Давлетшина Мухаммеда Габдулгалімовича, який вперше привніс психологію в Узбекистан.

До проведення зазначеної конференції В. П. Чудаковою та іншими представниками відділу було залучено 26 українських авторів з різних регіонів України, які заочно взяли участь у конференції. За результатами видано збірник матеріалів конференції «Практические возможности современной психологии», в якому опубліковано статті наукових співробітників відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України В. І. Доротюк, В. В. Рогози, О. Г. Доротюк, В. П. Чудакової.

Про результативність відрядження свідчить також підписання Угоди про співпрацю Інституту педагогіки НАПН України з Науково-дослідним інститутом педагогічних наук імені Кари Ніязі, Республіки Узбекистан, що входить до структури Ташкентського державного педагогічного університету імені Нізамі та повторне обрання В. П. Чудакової зарубіжним членом редакційної колегії наукового журналу «Педагогічна майстерність» Бухарського державного університету (журнал входить до міжнародних науково-метричних баз наукових видань та переліку ВАК Узбекистану в серії «Педагогіка і Психологія».).

Загалом упродовж звітного 2018 року співробітники Інституту  педагогіки НАПН України брали участь у 90  міжнародних  науково-практичних масових заходах, зокрема й у тих, що відбувались за кордоном: Українсько-Ізраїльський освітній форум 2018: трансформація освіти (1518 квітня 2018 року, конференц-центр Тель-Авівської Фондової Біржі), Міжнародна науково-практична  конференція «Проблеми сучасного підручника» (1819 травня 2018 року  м. Мінськ, Республіка Білорусь), Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній простір Україна ЄС» (712 травня 2018 року, м. Загреб, Хорватія), Перший Всесвітній саміт з єврейської освіти (812 липня 2018 року, м. Єрусалим, Ізраїль), Міжнародна виставка «Салон мерів міст у Парижі» (2022 листопада 2018 року, м. Париж), заходи в Республіці Узбекистан у межах відрядження В. П. Чудакової тощо.