Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2013 році

У 2013 році Інститут педагогіки брав участь у заходах, спрямованих на виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України. Зокрема: на виконання пункту 1. «Розроблення наукового і навчально-методичного забезпечення профільного навчання у старшій школі» науковцями інституту підготовлено і впроваджено в освітню практику наукові та навчально-методичні видання:

1. Формування освітнього середовища профільної школи: [колективна монографія: Ассанов М.О., Доротюк В.І., Коляновська М.С., Кохан О.В., Левченко Н.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.В., Туташинський В.І. та ін.] / за ред.. М.І. Піддячого. – Київ, в-во «Педагогічна думка» 2013. – 288 с.

2. Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи: [колективний посібник: Ассанов М.О., Доротюк В.І., Коляновська М.С., Кохан О.В., Левченко Н.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.В., Туташинський В.І. та ін.] / за ред.. М.І.Піддячого. – Київ, в-во «Педагогічна думка» 2013. – 192 с.

3. Величко Л.П. Хімія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень /Л.П. Величко, Н.М. Буринська – К.: Школяр, 2013. 380 с.

4. Мельник Ю.С. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі: навчально-методичний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 118 с.

5. «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. / Редько В.Г., Плахотник В.М., Полонська Т.К. та ін.. – К. Педагогічна думка, 2013. – 157 с.

6. Астрономія. 11 клас : підручник : рівень стандарту / М.В. Головко, В.С. Коваль, І.П. Крячко. К.: Знання України, 2013. 215 с.

7.Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні: монографія / Величко Л.П., Буринська Н.М., Вороненко Т.І., Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 160 с.

8. Хімія в завданнях, 10-11 кл. : навчальний посібник / Величко Л.П., Буринська Н.М., Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 220 с.

9.Навчання біології в старшій школі на академічному рівні : монографія / Матяш Н.Ю., Вербицький В.В., Козленко О.Г., Коршевнюк Т.В. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 200 с.

Науковці Інституту педагогіки (Топузов О.М., Локшина О.І., Мелешко В.В., Головко М.В., Засєкіна Т.М.) входили до складу робочої групи із розроблення Концепції профільного навчання в старшій школі, яка затверджена наказом МОН № 1456 від 21 жовтня 2013 року.

На виконання пункту 2. «Розроблення електронних засобів навчального призначення для різних ступенів середньої загальноосвітньої школи» науковці Інституту педагогіки спільно з ТМ «Розумники» розробили: мультимедійний підручник «Трудове навчання (обслуговуючі види праці), 5 клас». Версія 1.0. Автори Ходзицька І. Ю., Павич Н. М., Левченко Н. Г., Ніколайчук С. П., за редакцією Лосиної Н. Б., Кохан О. В., 2013 р.

Електронний посібник «Алгоритмізація і програмування, 5-7 класи». Версія 1.0. Автор Руденко В. Д., за редакцією Бикова В. Д., Кохан О. В., Рогоза В. В., 2013 р.

На виконання пункту 6. «Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення початкової, основної та старшої школи відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» впроваджено в освітню практику:

1. Монографію «Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи»: монографія / Волинський В.П., Чорноус О.В., Якушина Т.В., Красовський О.С. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 320 с.

2. Збірники навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Науковці Інституту педагогіки брали участь у розробленні навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2013 р. № 31 «Про утворення робочих груп із розроблення навчальних програм для поглибленого вивчення базових дисциплін»).

У 2013 році за участю науковців Інституту в авторських колективах з розроблення підручників для початкової й основної школи отримали гриф «Рекомендовано МОН» і впроваджуються підручники, посібники, навчальні програми, методичні рекомендації:

№ п/п

Назва видання

Автори

Для якого класу призначений

Видавництво

1

Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом»

Пономарьова К.І.

1

Ґенеза

2

Робочий зошит з української мови (у двох частинах)

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

3

У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

4

Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови (у двох частинах)

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

5

Підсумковий контроль знань з української мови

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

6

Українська мова в таблицях і схемах для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

7

Зошит для тестової перевірки знань з української мови

Пономарьова К. І.

2

Ґенеза

8

Навчайся рідної мови. Пізнавальні та творчі завдання з української мови

Пономарьова К.І., Гайова Л.А.

2

Ґенеза

9

Я люблю читати. Навчальний посібник.

Савченко О. Я.

2

ВД «Освіта»

10

Літературне читання. Робочий зошит

Мартиненко В. О.

2

ВД «Освіта»

11

Зошит із розвитку мовлення «Подружися зі словом»

Пономарьова К. І.

2

Ґенеза

12

Бабусині хитрощі. Посібник для додаткового читання

Шевчук Л. М.

3

Навчальна книга – Богдан

13

Горішки для білочки. Посібник для додаткового читання

Шевчук Л. М.

3

Навчальна книга - Богдан

14

Коник-стрибунець. Посібник для додаткового читання

Шевчук Л. М.

3

Навчальна книга – Богдан

15

Чому рипить сніжок. Посібник для додаткового читання

Шевчук Л. М.

3

Навчальна книга – Богдан

16

Навчальна програма "Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою"

Бакуліна Н.В.

1

Педагогічна думка

17

Навчально-методичний комплекс «Німецька мова з Лео і Ліною («DeutschmitLeoundLina»)(підручник, робочий зошит, книга для вчителя)»

Басай Н. П.

1

ТОВ Методика Паблішинг

18

Робочий зошит до підручника «Іспанська мова. 2 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів

Редько В. Г., Береславська В. І.

2

Ґенеза

19

Навчання української мови у 2 класі

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

2

ВД «Освіта»

20

Особливості розвитку мовлення учнів 1-4 класів. Методичний посібник

Пономарьова К. І.

1-4

Ґенеза

21

Навчально-методичний комплект «Паралелі» («Parallelen 5») (підручник, робочий зошит, книга для вчителя) з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, перший рік навчання)

Басай Н.П.

5

ТОВ Методика Паблішинг

22

Іспанська мова (1-й рік навчання)

Редько В.Г., Береславська В.І.

5

Ґенеза

23

Іспанська мова (5-й рік навчання)

Редько В.Г., Береславська В.І.

5

Ґенеза

24

Історія України (Вступ до історії) (підручник)

Власов В.С.

5

Ґенеза

25

Історія України (Вступ до історії) (підручник)

Пометун О.І., Костюк І.А., Малієнко Ю.Б.

5

ВД «Освіта»

26

Історія України (Вступ до історії). Робочий зошит

Власов В.С.

5

Ґенеза

27

Історія України (Вступ до історії). Зошит тестового контролю (поточного та тематичного оцінювання)

Власов В.С.

5

ФОП Власов В.С.

28

Історія України (Вступ до історії). Робочий зошит

Галєгова О.В., Пометун О.І.

5

ВД «Освіта»

29

Історія України (Вступ до історії). Зошит для тематичного оцінювання

Малієнко Ю.Б., Пометун О.І.

5

ВД «Освіта»

30

Історія України. Посібник для підготовки до ДПА та ЗНО.

Власов В.С.

11

Ґенеза

31

«Методика формування хронологічних та картографічних умінь на уроках історії України» (методичний посібник)

Власов В.С.


Інститут педагогіки НАПН України

32

«Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва України від Середньовіччя до Новітньої доби: змістові та методичні аспекти» (методичний посібник)

Власов В.С.


Інститут педагогіки НАПН України

33

Історія України (Вступ до історії). Книжка для вчителя

Власов В., Островський В.

5

Ґенеза

34

Методика викладання курсу «Історія України (Вступ до історії)»

Власов В., Островський В.

5

Інститут педагогіки НАПН України

35

Методичний коментар до програми з історії для основної школи

за редакцією О. Пометун


Інститут педагогіки НАПН України

36

Всесвітня історія. Робочий зошит. Контурні карти, таблиці, схеми, ілюстрації. 7 клас

Малієнко Ю.Б.

7

Ґенеза

37

Всесвітня історія. Зошит для тематичного оцінювання. 8 клас

Подаляк Н.Г., Малієнко Ю.Б.

8

Ґенеза

38

Всесвітня історія. Робочий зошит. Контурні карти, таблиці, схеми, ілюстрації. 8 клас

Подаляк Н.Г., Малієнко Ю.Б.

8

Ґенеза

39

Навчальний комплекс курсу за вибором «Уроки сталого розвитку»

Пометун О., Пилипчатіна Л., Сущенко І.

8

Ліра

40

Природознавство (підручник)

Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.

5

Ґенеза

41

Природознавство. 5 клас. Робочий зошит

Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.

5

Ґенеза

42

Природознавство. 5 клас. Книжка для вчителя

Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.

5

Ґенеза

43

Зошит для тематичного контролю знань з природознавства. 5 клас

Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Бойко В.М.

5

Світоч

44

Зошит для практичних робіт з природознавства. 5 клас

Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Бойко В.М.

5

Світоч

45

Біологія (профільний рівень)

Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.

10

УВЦ «Школяр»

46

Навчання біології в 9 класі з використанням інноваційних педагогічних технологій

Матяш Н.Ю.

9

Ґенеза

47

Практикум з географії

Думанська Г.В., Назаренко Т.Г.

6

Аксіома

48

Практикум з географії

Думанська Г.В., Назаренко Т.Г.

7

Аксіома

49

Практикум з географії

Думанська Г.В., Назаренко Т.Г.

8

Аксіома

50

Фізика (академічний та профільний рівень) (підручник)

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.

10

ВД «Освіта»

51

Фізика. Твій репетитор. Комплексне видання для підготовки до ЗНО

Головко М.В., Жук Ю.О., Засєкіна Т.М., Кремінський Б.Г.

11

Ґенеза

52

Трудове навчання (для дівчат) (підручник)

Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Титаренко В.П., Павх С.П., Гаврилюк Г.М.

5

СИЦИЯ

53

Робочий зошит з трудового навчання (для дівчат). 5 клас

Мачача Т.С., Павх С.П.

5

СИЦИЯ

54

Трудове навчання. Робочий зошит. 5 клас (хлопці)

Терещук Б.М., Загорний В.К.

5

Ґенеза

55

Методичний посібник "Трудове навчання. 5 клас. Технічні види праці"

Терещук Б.М., Загорний В.К.

5

Ґенеза

56

Трудове навчання. Робочий зошит. 5 клас

Терещук Б.М., Загорний В.К.

5

Ґенеза

57

Трудове навчання (для хлопців) (підручник)

Терещук Б.М., Загорний В.К., Гащак В.М., Лещук Р.М.

5

Ґенеза

58

Соціально-професійна орієнтація учнів

Піддячий М.І.


Педагогічна думка

59

Інформатика (підручник для навчальних закладів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін)

колектив авторів за ред. Гуржія А.М.

5

Інститут педагогіки НАПН України

60

Зошит для контрольних робіт з російської мови. 5 клас

Давидюк Л.В., Фідкевич О.Л.

5

СвіточНа виконання пункту 7. «Наукове супроводження зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів та моніторингу якості загальної середньої освіти» за участю науковців Інституту розроблені:

1. Збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2012-2013 навчальному році.

2. Збірники завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти (розроблені відповідно до наказу МОН № 995 від 17 липня 2013 року «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти»).

3. Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (затверджені наказом МОН № 1222 від 21 серпня 2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

На виконання пункту 17. «Експертиза навчальних програм початкової, основної та старшої школи» науковцями Інституту здійснено психолого-педагогічну експертизу рукописів підручників, поданих на ІІ етап всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

На виконання пункту 61. «Участь науковців НАПН України в роботі Науково-методичної ради та у відповідних секціях і комісіях цієї ради» науковці Інституту брали участь у роботі Науково-методичної ради та відповідних секцій і комісій цієї ради (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1364 від 25.11.2011 р., яким затверджено склади комісій).

На виконання пункту 63. «Моніторинг якості діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та рейтингування на субрегіональному рівні» співробітники лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки (Калініна Л.М., Осадчий І.Г.) брали участь у розробленні таких документів, що регулюють оцінювання якості діяльності ЗНЗ:

1. Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів (наказ МОН № 772 від 17 червня 2013 року «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»).

2. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН №1343 від 22 листопада 2011 року «Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2011 р. за № 1436/20174).

3. Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН № 1059 від 1 серпня 2013 року «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1362/23894).

Підготовлено і впроваджено в освітню практику посібники із зазначеної проблематики:

1. Мелешко В.В. Управління розвитком сільських малочисельних шкіл: посібник. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 230 с.

2. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / [авт. кол.: Щекатунова Г. Д., Тесленко В. В., Цимбалару А. Д., Гораш К. В., Волченкова Г. М., Пузіков Д. О., Варава В. Ю.]. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 240 с.

На виконання пункту 84. «Проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо» науковці Інституту педагогіки спільно з представниками МОН провели ряд спільних науково-методичних масових заходів, зокрема:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-розвивальні потенціали професійної культури вчителя у самовизначенні учнів», 26 березня 2013 року, Київський міський будинок учителя, гімназія №117 імені Лесі Українки м. Києва.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Механізми управління розвитком організаційної культури навчального закладу» 4-5 квітня 2013 року, Київський міський будинок учителя.

3. VI Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», присвячені 95-й річниці від дня народження педагога (27-28 вересня 2013 р., м. Кіровоград – Павлиш – Київ).

4. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Освітній округ у сільській місцевості: регіональний аспект» (листопад 2013 р., м. Івано-Франківськ).

5. Всеукраїнський семінар методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Виклики на шляху запровадження вивчення другої іноземної мови з 5-го класу» (червень 2013 р., смт Чорноморське, АРК).

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті: стан, проблеми, перспективи» (16-17 травня 2013 р., м. Херсон).