Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2014 році

У 2014 році Інститут педагогіки брав участь у заходах, спрямованих на виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.

Виконуючи пункт 1. «Удосконалення законодавства України у сфері освіти» учені Інституту взяли активну участь в удосконалені законодавства у сфері освіти, у розробленні нормативного, програмного та навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти. Так, у 2014 році у співпраці з МОН вченими Інституту педагогіки розроблені проекти «Концепції профільного навчання в старшій школі», «Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Порядку і змісту державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів, критеріїв атестаційної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів», «Положення про порядок здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у закладах освіти» та ін.

На виконання пункту 6. «Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації нового змісту освіти у початковій і основній школі відповідно до вимог державних стандартів» за участю науковців Інституту у 2014 році розроблено і впроваджено в освітню практику 11 підручників та 66 навчальних і навчально-методичних посібників. Серед них:

1.        Українська мова (підручник) 3 клас. Автори: Вашуленко М.С., Мельничайко О. І., Васильківська Н. А.

2.        Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 3 клас. Автор: Савченко О. Я.

3.        Я у світі (підручник) 3 клас. Автор: Бібік Н. М.

4.        Трудове навчання (підручник) 3 клас. Автори: Веремійчик І. М., Тименко В. П.

5.        Іспанська мова (підручник) 3 клас. Автори: Редько В.Г., Іващенко О.Г.

6.        Іспанська мова (2-й рік навчання) (підручник). Автори: Редько В.Г., Береславська В.І.

7.        Іспанська мова (6-й рік навчання) (підручник). Автори: Редько В.Г., Береславська В.І.

8.        Всесвітня історія. Історія України (підручник) 6 клас. Автори: Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.

9.        Всесвітня історія. Історія України (підручник) 6 клас. Автори: Бандровський О.Г., Власов В.С.

10.   Біологія (підручник) 6 клас. Автори:Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М., Славний П. С., Серебряков В. В, Поліщук В. П.

11.   Трудове навчання (для дівчат) (підручник) 6 клас. Автори: Сидоренко В. К, Мачача Т. С., Павх С. П.

12.   Мовленятко (післябукварний період навчання грамоти ) 1 клас. Автор Шевчук Л.В.

13.   Зошит для письма і розвитку мовлення у післябукварний період. 1 клас. Автори: Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.

14.   Моя домашня читальня. Посібник із позакласного читання. 2 клас. Автор Савченко О.Я.

15.   Навчально-методичний комплект до підручника «Deutsch mit Leo und Lina. Німецька мова» для загальноосвітніх навчальних закладів. 2 клас. Автор Басай Н.П.

16.   Математика. Навчальний зошит (у трьох частинах) до підручника «Математика. 1 клас» Автори Скворцова С. О., Онопрієнко В. О.

17.   Я у світі. Методичний посібник для вчителя. Автори Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

18.   Історія України (Вступ до історії). Тестовий контроль знань. 6 клас. Автор Власов В.С.

19.   Всесвітня історія. Історія України. Робочий зошит. 6 клас. Автор Власов В.С.

20.   Всесвітня історія. Історія України. Зошит для тематичних робіт 6 клас. Автор Власов В.С.

На виконання пункту 8. «Науково-методичне супроводження моніторингу якості загальної середньої освіти» науковцями Інституту педагогіки здійснено наукову експертизу тестів ЗНО, що використовувалися під час вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2012-2013 рр. та надано рекомендації щодо удосконалення процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

На виконання пункту 10. «Розроблення наукового і навчального-методичного забезпечення моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю, за результатами якої видано збірник матеріалів конференції «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ». – Чернівці : Наші книги, 2014. – 184 с.

Наукові співробітники Інституту беруть активну участь у здійсненні експертизи навчальної літератури, у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та в її комісіях, а також у роботі робочих комісій з виконання оперативних завдань і доручень МОН щодо вирішення нагальних проблем освітньої практики: розвантаження навальних програм для початкової школи, розроблені інструктивно-методичних матеріалів для проведення психолого-педагогічної експертизи оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, аналітичних матеріалів щодо аналізу показників співвідношення рівня оплати праці педагогічних працівників інших країн з відповідним педагогічним навантаженням в Україні тощо.

Науковці Інституту педагогіки спільно з представниками МОН організували і провели понад 20 спільних науково-методичних масових заходів, зокрема, таких, як:

VII Міжнародна науково-практична конференція і ХХI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності»,

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток продуктивних ідей педагога-новатора І.Г. Ткаченка в сучасному освітньому просторі»,

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення»,

Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу в сільській місцевості».

Взяли участь у конкурсах наукових розробок за номінаціями, а також участь у семінарах, круглих столах, майстер-класах, які проводяться під час щорічних освітянських виставок «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти – 2014».

Брали участь у журі всеукраїнських предметних олімпіад (IV-ий етап), конкурсах «Учитель року» та інших.