Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2015 році

У 2015 році Інститут педагогіки брав участь у заходах, спрямованих на виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.

Виконуючи пункт 1. «Удосконалення законодавства України у сфері освіти» учені Інституту взяли активну участь в удосконалені законодавства у сфері освіти, у розробленні нормативного, програмного та навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти. Так, у 2015 році у співпраці з МОН вчені Інституту педагогіки працювали над проектом Закону України «Про освіту» (Ляшенко О.І., Савченко О.Я., Локшина О.І., Засєкіна Т.М.), проектом «Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (Ляшенко О.І., Засєкіна Т.М.).

 За ініціативи Інституту педагогіки внесено зміни до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (зміни внесено Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015).

На виконання пункту 6. «Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації нового змісту освіти у початковій і основній школі відповідно до вимог державних стандартів» за участю науковців Інституту спільно із спеціалістами МОН:

· Розроблено методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305).

· Проведена робота з розвантаження навчальних програм для учнів 1-4 та 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

· Узагальнені і розширенні методичні рекомендації щодо зазначених змін, що відображено у окремих виданнях (за сприяння видавництва «Ранок»).

· Розроблено інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН Країни.

· Розроблено інструктивно-методичний лист  МОН України щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

· Розроблено план Заходів щодо реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», схваленого Колегією МОН України (протокол від 23.03.1015р. № 3/5-2) і затвердженого наказом МОН України від16.06.2015 р. №64 (Цимбалару А.Д., Вашуленко О.В., Бібік Н.М.).

· Розроблено методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах схваленого Колегією МОН України (протокол від 23.03.1015р. № 3/5-2) і затвердженого наказом МОН України (від16.06.2015 р. №641); (у школі І ступеня на уроках з різних навчальних предметів Бібік Н.М., Савченко О.Я., Мартиненко В.О., Пономарьова К.І., Листопад Н.П., Цимбалару А.Д.).

Упроваджено в освітню практику 16 підручників для початкової школи, 21 підручник для основної школи; 24 навчальних і навчально-методичних посібників для початкової школи та 20 для основної. Серед них слід відмітити серію видань «Перевірка предметних компетентностей», концепцію яких розроблено науковцями Інституту педагогіки і які призначено на допомогу учителям щодо практичного впровадження компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних результатів учнів.

Цьогоріч вперше у форматі веб-конференцій науковці Інституту педагогіки провели серпневі наради щодо організації навчально-виховного процесу.

На виконання пункту 7. «Розроблення науково-методичного забезпечення навчального процесу в старшій школі відповідно до нової редакції освітніх стандартів та концепції профільного навчання» науковцями інституту підготовлено й впроваджено:

монографію «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика»;

методичні рекомендації «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання»;

концепцію навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10 – 11 класів профільної школи ;

навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів .

На виконання пункту 8. «Науково-методичне супроводження моніторингу якості загальної середньої освіти» науковці Інституту педагогіки взяли активну участь у роботі V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові». За результатами якої було прийнято резолюцію, адресовану керівникам законодавчих та виконавчих органів управління освітою. Деякі із пропозицій уже враховано: замінено вимогу щодо обов’язковості ЗНО з іноземної мови; необхідність участі України у міжнародних обстеженнях якості освіти (як відомо, у 2018 році Україна буде брати участь у дослідженнях PISA).

На виконання пункту 9. «Проведення психолого-педагогічної експертизи рукописів підручників» науковці Інституту брали активну участь у її здійснені. Наразі триває підготовка концепції сучасного підручника, де будуть представлені нові вимоги до створення й оцінювання підручників. А також фахівцями Інституту педагогіки  підготовлено програми навчання експертів, і ми спільно з преставниками Інституту модернізації змісту освіти будемо здійснювати таке навчання для групи експертів, які будуть задіяні у конкурсі підручників для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

На виконання пункту 10. «Розроблення наукового і навчального-методичного забезпечення моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів» підготовлено рукописи:

концепції оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

монографії «Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» ;

методичних рекомендацій «Науково-методичний супровід комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» .

На виконання пунктів 75. (76.) «Участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради» Наукові співробітники Інституту беруть активну участь у здійсненні експертизи навчальної літератури, у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та в її комісіях, а також у роботі робочих комісій з виконання оперативних завдань і доручень МОН щодо вирішення нагальних проблем освітньої практики.

На виконання пунктів 77. (78.) «Формування журі всеукраїнських предметних олімпіад (ІV-ий етап), конкурсів «Учитель року» та інших» в інституті розпочата активна підготовка щодо конкурсу «Учитель року 2016» (номінації: математика, історія, іноземна мова, захист вітчизни).  За ініціативи Топузова О.М., як заступника голови журі конкурсу, в Інституті педагогіки в грудні буде проведено установчу нараду з керівниками ОІППО на якій буде презентовано методичні рекомендації щодо організації й проведення конкурсу, відбору учасників, вимог  оцінювання.

Науковці Інституту педагогіки спільно з представниками МОН організували і провели понад 20 спільних науково-методичних масових заходів, зокрема, таких, як:

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХIІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»,

Міжнародна конференція «Проблеми сучасного підручника,

Міжнародної науково-практичної конференції «Правове забезпечення реформи освіти в Україні»,

Міжнародна конференція «Мультилінгвальна освіта»,

науково-практична конференція «Педагогічні моделі освіти для сталого розвитку в Україні»

Взяли участь у конкурсах наукових розробок за номінаціями, а також участь у семінарах, круглих столах, майстер-класах, які проводяться під час щорічних освітянських виставок «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти – 2015».