Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2017 році

Спільна діяльність у 2018 році 

У 2018 році наукові співробітники здійснювали заходи з виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки. Результатами діяльності є:

·     підготовка та надання пропозицій до змістового наповнення статей закону «Про загальну середню освіту»;

·     виконання Плану заходів згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р із змінами;

·     розроблення концептуальних та нормативних документів у галузі освіти, зокрема:типової освітньої програми для 1–2 класів, проекту освітньої програми для 3–4 класів, проекту стандарту наукової освіти, проекту стандарту базової середньої освіти тощо;

·     розроблення навчальних матеріалів з математики (Онопрієнко О. В.), навчання грамоти (Пономарьова К. І.), інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Бібік Н. М.) для пілотних класів (доступ до матеріалів на веб-ресурсі nus.org.ua);

·     розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу: 10 підручників і20 посібників для 1 класу, 3 підручники для 5 класу, 18 підручників і 20 посібників для 10 класу;

·     підготовлення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах;

·     здійснення організаційно-методичного супроводу підвищення кваліфікації вчителів початкової школи для роботи за новим стандартом;

·     започаткування й проведення постійного семінару «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів»;

·     продовження роботи з розроблення нової системи вимірювання й оцінювання результатів навчання учнів шляхом формулювання в державних стандартах й освітніх програмах загальних і конкретних очікуваних результатів навчання учнів;

·     участь співробітників відділу початкової освіти в робочій групі з розроблення свідоцтва досягнень учнів початкової школи;

·     розроблення методики допрофесійної підготовки учнів старшої школи до різних типів професій та її науково-методичного забезпечення;

·     виконання запланованих заходів із реалізації модуля «Україна – ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях» за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+».

У межах виконання проектів «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями», «Академія інноваційного розвитку освіти» на базі Інституту педагогіки здійснюються навчально-практичні семінари «ОСВІТНІЙ WEEKEND», функціонує освітня платформа http://www.airo.com.ua.

Співробітники Інституту педагогіки беруть участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України й у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради.

Спільно з МОН України Інститут педагогіки є співзасновником Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії».

Інститут педагогіки взяв участь у щорічних освітянських виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», провів тематичні заходи в їх межах.

Упродовж року співробітники Інституту педагогіки взяли участь у понад 50 спільних науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах, круглих столах.

Співробітники Інституту педагогіки взяли участь у засіданнях колегії МОН України, серпневих конференціях, нарадах.