Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2019 році

Спільна діяльність у 2019 році 

У 2019 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України здійснювали заходи з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Проводилася діяльність у складі робочої групи Комітету з питань науки, освіти й інновацій з підготовки Закону України «Про повну загальну середню освіту». Розроблено проєкт стандарту базової середньої освіти, проєкт професійного стандарту вчителя-предметника. Спільно з Інститутом освітньої аналітики обговорювались питання для дослідження результатів реформи у початкові школі. Матеріали розміщено на сайті МОН (інформаційно-аналітичний збірник). Внесено зміни до освітніх програм 1–2-х та 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти.

Розроблено навчально-методичне забезпечення. Для початкової школи  13 авторських колективів за участю науковців Інституту педагогіки взяли участь у всеукраїнському конкурсі підручників (11 підручників отримали державне фінансування й масово впроваджуються в  освітню практику). Для основної і старшої школи – 2 підручники для 6 класу, й 14 назв підручників для 11 класу впроваджено в освітній процес. Також підготовлено ряд навчальних, навчально-методичних і методичних посібників. Взято участь у конкурсі електронних підручників.

Здійснювалася апробація навчальних матеріалів для трьох (пілотних) класів початкової школи, створених на основі нового стандарту освіти. Це матеріали підручників «Українська мова» (Пономарьова К. І.); «Математика» (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.). Здійснювався організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації учителів початкової школи для роботи за новим стандартом. Зокрема, завдяки постійно діючому семінару «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів», проведенню вебінарів, конференцій та інших заходів із питань викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10–11-х класах та підвищення професійного та творчого рівня вчителів природничих предметів. Спільно з МОН та ІМЗО підготовлено методичні рекомендації (лист № 1/11-5966 від 01.07.2019) щодо вивчення навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році. Випущено збірник «Початкова освіта: методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти» (автори: Топузов О. М., Савченко О. Я., Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Мартиненко  В. О., Прищепа О. Ю., Пономарьова К. І., Онопрієнко О. В., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В.).

Продовжується робота з розроблення нової системи вимірювання й оцінювання результатів навчання учнів шляхом формулювання в державних стандартах і освітніх програмах загальних і конкретних очікуваних результатів навчання учнів.

Наукові працівники Інституту педагогіки брали участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради.

Упродовж 2019 року фахівці Інституту здійснювали науково-методичний супровід 20 експериментів всеукраїнського рівня, взяли участь у понад 50 спільних із МОН заходах.