Crossref Member Badge

Науково-дослідні роботи у 2012 роціУ 2012 році в Інституті педагогіки виконувалося 24 науково-дослідні роботи за шістьма напрямами досліджень у галузі педагогічної науки в Україні.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження:

Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

Науковий керівник:

Щекатунова Г.Д.,

к.пед.н.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Розвиток національної педагогіки

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Забезпечення якості освіти у світовій педагогічній теорії і практиці

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед. н., ст.н.с.

НАПРЯМ 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Тема НДР «Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження:

Теоретичні і дидактичні основи електронних підручників і навчальних посібників

Науковий керівник:

Волинський В.П.,

к.пед.н., доц.,

ст.н.с.

НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Тема НДР «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Соціально-педагогічні основи управління розвитком освіти на регіональному рівні

Науковий керівник:

Мелешко В.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Управління розвитком навчальних закладів

Науковий керівник:

Калініна Л.М.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Тестові технології оцінювання навчальних досягнень і компетентностей учнів і студентів

Науковий керівник:

Жук Ю.О.,

к.пед.н., доц.

НАПРЯМ 22. Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти

Тема НДР «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Фундаменталізація та гуманітаризація змісту загальної середньої освіти

Науковий керівник:

Васьківська Г.О., к. пед. н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник:

Пометун О.І.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема НДР «Формування освітнього середовища профільної школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження:

Формування інформаційного простору

Науковий керівник:

Піддячий М.І., к.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2013 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультуроло-гічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Курач Л.І.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади інтегрованого навчання української словесності у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Дидактика і методика проблем мовної освіти в умовах поліетнічної школи (школи з мовами навчання національних меншин України)

Науковий керівник:

Хорошковська О.Н., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Яценко Т.О., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2011-2013 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Редько В.Г., к.пед.н., доц.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Топузов О.М.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методична система навчання хімії у старшій школі на академічному рівні»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Величко Л.П.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методична система навчання біології в старшій школі на академічному рівні»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Глобін О.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Ільченко В.Р.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., доцент