Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2012 роціУ 2012 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено сім науково-дослідних робіт.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження:

Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

Науковий керівник:

Щекатунова Г.Д., к.пед.н.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Розвиток національної педагогіки

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Тема НДР «Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження:

Теоретичні і дидактичні основи електронних підручників і навчальних посібників

Науковий керівник:

Волинський В.П., к.пед.н., доц., ст.н.с.

НАПРЯМ 22. Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти

Тема НДР «Формування освітнього середовища профільної школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Формування інформаційного простору

Науковий керівник:

Піддячий М.І., к.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Науково-методичні засади інтегрованого навчання української словесності у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Дидактика і методика проблем мовної освіти в умовах поліетнічної школи (школи з мовами навчання національних меншин України)

Науковий керівник:

Хорошковська О.Н., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методична система навчання хімії у старшій школі на академічному рівні»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Величко Л.П., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методична система навчання біології в старшій школі на академічному рівні»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2010-2012 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.