Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2013 роціУ 2013 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено дві науково-дослідні роботи.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі»

Фундаментальне дослідження.

Термін виконання 2010-2013 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи»

Прикладне дослідження.

Термін виконання 2011-2013 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник

Редько В.Г., к.пед.н., доц.