Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2014 роціУ 2014 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено п'ятнадцять науково-дослідних робіт.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Забезпечення якості освіти у світовій педагогічній теорії і практиці

Науковий керівник:

Локшина О.І.,

д.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Тема НДР «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Соціально-педагогічні основи управління розвитком освіти на регіональному рівні

Науковий керівник:

Мелешко В.В.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Управління розвитком навчальних закладів

Науковий керівник:

Калініна Л.М.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Тестові технології оцінювання навчальних досягнень і компетентностей учнів і студентів

Науковий керівник:

Жук Ю.О.,

к.пед.н., доц.

НАПРЯМ 22. Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти

Тема НДР «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Фундаменталізація та гуманітаризація змісту загальної середньої освіти

Науковий керівник:

Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник:

Пометун О.І.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник:

Лапінський В.В.,

к.фіз.-мат.н., доцент

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Голуб Н.Б.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультуроло-гічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Курач Л.І.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Паламар С.П.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Надтока О.Ф.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Глобін О.І.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Непорожня Л.В.,

к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Ільченко В.Р.,

д.пед.н., проф.

Тема НДР «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Тарара А.М.,

к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент