Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2015 роціУ 2015 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено сім науково-дослідних робіт.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Теоретико-методичні засади модернізації системи освіти

Науковий керівник:

Пузіков Д.О., к.пед.н.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Розвиток національної педагогіки

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Тема НДР «Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади і методика використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Науковий керівник:

Волинський В.П., к.пед.н., доцент, ст.н.с.

НАПРЯМ 22. Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти

Тема НДР «Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Методологічні і дидактичні засади взаємозв’язку загальноосвітньої та трудової підготовки школярів

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл І ступеня з мовами викладання національних меншин України»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища

Науковий керівник:

Яновицька Н.І., к.пед.н.

Тема НДР «Проектування змісту хімічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Величко Л.П., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Проектування змісту біологічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2013-2015 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.