Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2016 роціУ 2016 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено дві науково-дослідні роботи.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2014-2016 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Цимбалару А.Д., д.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2014-2016 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Редько В.Г., к.пед.н., ст.н.с, доцент