Crossref Member Badge

Науково-дослідні роботи у 2017 роціУ 2017 році в Інституті педагогіки виконується 21 науково-дослідна робота за п’ятьма напрямами досліджень у галузі педагогічної науки в Україні.


НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

Науковий керівник:

Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Порівняльне вивчення розвитку освіти в освітніх системах різних країн

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 4. Дидактика

Тема НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методологія формування структури і змісту сучасної освіти

Науковий керівник:

Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методичні засади контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів і студентів на компетентнісній основі

Науковий керівник:

Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Управління розвитком навчальних закладів

Науковий керівник:

Калініна Л.М., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методики і технології моніторингових досліджень в освіті

Науковий керівник:

Жук Ю.О., к.пед.н., доцент

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища

Науковий керівник:

Петрук О. М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Редько В.Г., д.пед.н., доцент

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Бурда М. І., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освіти

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.