Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2017 роціУ 2017 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено чотирнадцять науково-дослідних робіт.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема  НДР  «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Порівняльне вивчення розвитку освіти в освітніх системах різних країн

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 4. Дидактика

Тема НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методологія формування структури і змісту сучасної освіти

Науковий керівник:

Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методичні засади контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності учнів і студентів на компетентнісній основі

Науковий керівник:

Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теорія і технології управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними соціально-педагогічними системами»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Управління розвитком навчальних закладів

Науковий керівник:

Калініна Л.М., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методики і технології моніторингових досліджень в освіті

Науковий керівник:

Жук Ю.О., к.пед.н., доцент

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільному рівні»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Бурда М.І., д.пед.н., проф.

Тема НДР  «Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2015-2017 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент