Crossref Member Badge

Основні результати науково-дослідної роботи у 2018 роціУ 2018 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено п'ять наукових досліджень.

 

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема наукового дослідження «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи» 

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

Науковий керівник:

Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема наукового дослідження «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема наукового дослідження «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища

Науковий керівник:

Петрук О.М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»

Прикладне  дослідження

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення допрофесійної  підготовкий штаршекласників»

Прикладне  дослідження

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освіти

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.