Crossref Member Badge

Основні результати наукових досліджень у 2019 роціУ 2019 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено два наукових досліджень.

 

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема наукового дослідження «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Прикладне  
дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»

Прикладне  
дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Редько В.Г., д.пед.н., доцент