Crossref Member Badge

Наукові дослідження у 2020 роціУ 2020 році в Інституті педагогіки виконується 21 наукове дослідження.


НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Тема наукового дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Реформаційні та контрреволюційні процеси в освіті: інституційна та позаінституційна історія вітчизняної освіти

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Тема наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Порівняльні дослідження освіти, педагогіки

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Тема наукового дослідження «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності

Науковий керівник:

Жук Ю.О., д.пед.н., доцент

Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Проектування освітньо-розвивальних середовищ

Науковий керівник:

Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Тема наукового дослідження «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання

Науковий керівник:

Малихін О.В., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., доцент

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с. 

Тема наукового дослідження «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2020-2022 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2020-2022 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Редько В.Г., д.пед.н., доцент

НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Фідкевич О.Л., к.філол.н.

Тема наукового дослідження «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Коршевнюк Т.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Сіпій В.В., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Бурда М.І., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема наукового дослідження «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне  забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Туташинський В.І., к.пед.н.

НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти

Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації функціонування опорних закладів освіти і об'єднаних територіальних громад

Науковий керівник:

Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.