Crossref Member Badge

Наукові дослідження у 2021 роціУ 2021 році в Інституті педагогіки виконується 23 наукових досліджень.


НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки

Тема наукового дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Реформаційні та контрреволюційні процеси в освіті: інституційна та позаінституційна історія вітчизняної освіти

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Тема наукового дослідження «Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Забезпечення якості освіти і рівного доступу до освіти в освітніх системах світу

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Організація освітнього процесу в умовах непрогнозованих впливів (пандемія COVID-19): порівняльний аналіз (Україна – країни ЄС)»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.

Проблема дослідження:

Порівняльні дослідження освіти, педагогіки

Науковий керівник:

Арістова Н. О., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності

Науковий керівник:

Жук Ю.О., д.пед.н., доцент

Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Проектування освітньо-розвивальних середовищ

Науковий керівник:

Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Тема наукового дослідження «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Індивідуалізація і диференціація навчання і виховання

Науковий керівник:

Малихін О.В., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорії і моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади освіти для стійкого розвитку

Науковий керівник:

Фідкевич О.Л., к.філол.н.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., професор

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2020-2022 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2020-2022 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі

Науковий керівник:

Редько В.Г., д.пед.н., доцент

НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Тема наукового дослідження «Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методичні засади і технології інтегрованого навчання історії в гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах  за вибором у гімназії і ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2019-2021 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Коршевнюк Т.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Сіпій В.В., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Бурда М.І., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Туташинський В.І., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади створення модельних навчальних програм адаптаційного циклу базової середньої освіти»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Засєкіна Т. М., к.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти

Тема наукового дослідження «Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2021-2023 рр.

Проблема дослідження:

Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

Науковий керівник:

Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.