Crossref Member Badge

Основні результати наукових досліджень у 2020 роціУ 2020 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено
п’ятнадцять наукових досліджень.

 

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Тема наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Порівняльні дослідження освіти, педагогіки

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Тема наукового дослідження «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності

Науковий керівник:

Жук Ю.О., д.пед.н., доцент

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення перевірки сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 01.02.2020 р.-31.12.2020 р.

Проблема дослідження:

Методологія і технології моніторингових досліджень в освіті

Науковий керівник:

Надтока В. О., к.пед.н.

НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Тема наукового дослідження «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання

Науковий керівник:

Малихін О.В., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Фідкевич О.Л., к.філол.н.

Тема наукового дослідження «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Сіпій В.В., к.пед.н.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Бурда М.І., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема наукового дослідження «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема наукового дослідження «Науково-методичне  забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Туташинський В.І., к.пед.н.

НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти

Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації функціонування опорних закладів освіти і об'єднаних територіальних громад

Науковий керівник:

Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.