Упровадження результатів наукових досліджень у 2017 році

Упровадження результатів наукових досліджень у 2017 році

 У 2017 році здійснювалася робота з упровадження й моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними в звітному й двох попередніх роках дослідженнями.

У 2017 році завершено 5 фундаментальних та 9 прикладних науково-дослідні роботи, наукові результати яких відображено у підготовлених 68 рукописах: монографії – 6, концепції – 2 , практичні посібники – 3, методичні посібники – 19, навчальні посібники – 5, навчальна програма – 10, підручники – 19, методичні рекомендації – 3, хрестоматії – 1. За видами продукції: наукової – 8; виробничо-практичної – 25; навчальної – 35.

З-поміж зазначених видів продукції опубліковано й упроваджено (ІІ етап, всеукраїнський рівень) 16 видань (що становить 24% від загальної кількості підготовлених рукописів): 8 навчальних програм, 7 підручників, 1 методичний посібник. Результати досліджень, що здійснювали науковці відділів технологічної освіти, навчання української мови та літератури, біологічної, хімічної та фізичної освіти, математичної та інформатичної освіти, інтеграції змісту загальної середньої освіти, географічної та економічної освіти впроваджені в навчальні програми, модернізацію й розроблення яких було організовано Міністерством освіти і науки у І–ІІІ кварталах 2017 року (наявні відповідні довідки від департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України). Програми затверджено Наказами Міністерства освіти і науки (від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої освіти» від 24.14.2017 № 1539 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10–11 класів та польської мови для учнів 5–9 та 10–11 класів закладів загальної середньої освіти»)  та розміщено на сайті МОН.

Надруковані у 2017 році підручники Українська мова, 9 клас : підручн. / Голуб Н. Б., Ярмолюк А. В.  К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 308 с . гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» (Наказ МОН України від 20.03.2017 №417), Географія: Україна і світове господарство: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О. Ф. Надтока, О. М. Топузов.  К.: УОВЦ  «Оріон», 2017 – 208 с. (гриф «Рекомендовано МОН України, від 20.03.2017 №417 ) розповсюджено відповідно до Положення про конкурсний відбір підручників для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У зв’язку з проведенням конкурсного відбору рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів було надруковано підручники з хімії, фізики, всесвітньої історії, історії України, правознавства, підготовлені у ході завершених у 2014 і 2015 рр. НДР.

Інша продукція включена до перспективного плану випуску. Повний текст чи анотації підготовлених наукових робіт розміщено на сайті Інституту. Отримано гриф на 20 видів навчальної продукції із запланованих 35 (інші подано на розгляд Науково-методичної ради МОН України).

Впровадження результатів завершених досліджень підтверджено відповідними довідками та листами-клопотаннями від закладів освіти різних рівнів і типів освітніх установ.

Результати завершених досліджень реалізовано у низці нормативних документів, до підготовки яких долучались співробітники Інституту, а саме в процесі розроблення: Типового навчального плану для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 11.07.2017 №995 «Про типові навчальні плани для 10–11 класів навчальних загальноосвітніх закладів» та від 24.14.2017 № 1541 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №995») методичних рекомендацій до початку нового навчального року (лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436).

Упровадження в ході виконання НДР і підготовки наукової продукції здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових досліджень. У наукових статтях висвітлюються основні ідеї й принципи дослідження, у природних умовах освітнього процесу експериментально перевіряються гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від упровадження результатів науково-дослідної роботи. Апробація цих результатів, здобутих у процесі досліджень, здійснюється під час обговорення їх на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження й використання продукції, підготовленої за результатами НДР. Одним із напрямків моніторингу впровадження є організація оцінювання наукової продукції її користувачами (анкетування, опитування тощо) з метою з’ясування ефективності використання й соціальної значущості результатів наукових досліджень. Документами, що підтверджують ефективність впровадження є довідки, витяги з протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи.   

Закінчено трирічну роботу з моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними у 2014 році дослідженнями. Аналіз показників моніторингу, документів, які підтверджують упровадження, засвідчує, що користувачі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки, використовують у своїй практичній діяльності наукові результати досліджень науковців Інституту педагогіки.

Питання про моніторинг впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, розглядається на засіданні вченої ради Інституту педагогіки. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень і моніторинг цього процесу доповідається на засіданнях бюро Відділення загальної середньої освіти, Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України та висвітлюється на звітній конференції Інституту педагогіки.

В інституті налагоджено роботу з інформаційного анонсування підготовленої продукції: випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання й упровадження, представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки. Інформація знаходиться у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також безпосередньо надсилається до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів інституту.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно експонується на виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». У цьому році відзнаки виставки отримали О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. А. Покась за науково-методичну розробку «Комплект матеріалів з науково-методичного забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах». Журі конкурсу також відзначило комплекти навчальних посібників відділів початкової освіти та математики: К. І. Пономарьової та Н. П. Листопад. Високий рівень підготовленої продукції засвідчує її відзначення у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи: – у номінації «За кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» дипломом І ступеня відзначено В. І. Новосьолову і Н. В. Бондаренко, дипломом ІІІ ступеня – Д. В. Васильєву й О. І. Глобіна; – у номінації «За кращу енциклопедію, словник, довідник» дипломом І ступеня відзначено Т. І. Мацейків, Т. Г. Назаренко, Л. С. Смолінчук.