ORCID

Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Коло наукових інтересів: компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів ЗЗСО; формування іншомовної комунікативної компетентності учнів; упровадження інтегрованих змістових ліній на уроках іноземної мови; формування та розвиток критичного мислення учнів у процесі оволодіння іноземними мовами; інноваційні технології навчання іноземних мов тощо.

Творчий шлях. Закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет; спеціальність «Англійська і французька мови», кваліфікація «Учитель англійської і французької мов середньої школи»). 1979 р. – аспірантуру з відривом від виробництва НДІ педагогіки УРСР (спеціальність «теорія та історія педагогіки»).

Учителька англійської мови на Хмельниччині; головний інспектор відділу наукових досліджень і аспірантури Міністерства освіти УРСР; науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов НДІ педагогіки УРСР, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АНП України; начальник науково-організаційного відділу АПН України; старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

Відмінник освіти України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, нагрудні знаки: “Василь Сухомлинський” МОН України, “Антон Макаренко” МОН України, “Ушинський К.Д.” НАПН України; медаль “Академік М.Д. Ярмаченко” Інституту педагогіки НАПН України; почесні грамоти НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України.

Фахівець у галузі теорії та методики навчання іноземних мов, теорії та історії педагогіки. Автор підручників і посібників з англійської мови для закладів загальної середньої освіти і дошкільних закладів. Автор і співавтор понад 200 наукових праць, серед яких монографії, навчально-методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації, концепції, навчальні програми з питань навчання іноземних мов у ЗЗСО; підручники з англійської мови для 1–5 класів; Українсько-англійський педагогічний словник.