Логінова Аліна Олексіївна, науковий співробітник, аспірантка.

Коло наукових інтересів: методика навчання географії, зміст шкільної географічної освіти, збреження та дослідження наукової спадщини вчених.

Творчий шлях. У 2018 році закінчила географічний факультет Київського національного унівесритету ім.Тараса Шевченка. З вересня 2018 року навчається в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України (13.00.02 – теорія і методика навчання (географія)). 

Свою трудову діяльність розпочала у 2017 році як вчитель географії та помічник вчителя (у 1 класі) Вальдорфської школи «Софія». З 2018 до 2020 року працює молодшим науковим співробітником у лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, а також викладачем географії у Коледжі ресторанного господарства НУХТ. З 2020 року працює науковим співробітником відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

Дійсний член Українського географічного товариства. Брала активну участь у написанні модельної навчальної програми з географії. Автор більше 20 наукових праць, серед яких навчальні програми, методичні посібники та методичні рекомендації (всі мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України), наукові статті та тези у фахових виданнях України. Нагороджена Дипломом II ступеня за навчально-методичний комплект: навчальна програма «Етика відносин з природою (для учнів 7-8 класів)», навчально-методичний посібник «Етика відносин з природою»  Інституту педагогіки НАПН України.