ORCID

Надтока Віктор Олександрович, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика навчання географії та економіки, географічна компетентність, профільний рівень навчання географії.

Творчий шлях.