Гораш Катерина Вікторівна, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: методологія прогнозування освітніх систем і об’єктів, освітня інноватика, проблеми  проектування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти.

Творчий шлях. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка (нині – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Педагогічну діяльність розпочала в 1989 році вчителем початкових класів. Досвід викладання в дошкільних, загальноосвітніх і вищих закладах освіти, інститутах післядипломної педагогічної освіти та наукової роботи в науковій установі Інститут педагогіки НАПН України становить 32 роки.

Працювала вихователем дитячого садка (1994-2000р.р.);

консультантом Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної консультації, спеціалістом оперативно-аналітичної групи Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, секретарем колегії УОН Кіровоградської  ОДА (2000-2003 р.р.);

методистом вищої категорії центру педагогічних інновацій та інформації  Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  АПН України  м. Київ (2003-2005 рр.);

старшим викладачем кафедри інформаційних та комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2006-2008 рр.) та кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України (2009-2010 рр.);

доцентом кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом, 2011 р.), кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій (за сумісництвом, 2012-2013р.р.), кафедри Національного педагогічного університету ім.. М. П. Драгоманова (за сумісництвом, 2012-2014 рр.);

завідувачкою науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України (з січня 2017-2021 р.р.);

старшим науковим співробітником відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України (2010 р. до теперішнього часу).

У 2011 році в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова захистила кандидатську дисертацію з теми «Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Авторські свідоцтва:

1. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 76018 (18.01.2018р.)

Науковий твір «Педагогічне дорадництво: комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів».

Автори: Гузій Н.В., Бурлаєнко Т.І., Щербина Д.В., Саюк В.І., Рамковська І.В., Гораш К.В.

2. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 68617 (11.11.2016 р.)

Літературний письмовий твір наукового характеру «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії » спеціальність 8.18010004 «Дорадництво» кваліфікація 2310.2, 2320, 2340, 2351.2, 2419.2 «Консультант з дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін» («ОКХ магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво»)

Автори: Гузій Н.В., Саюк В.І., Бурлаєнко Т.І., Гораш К.В.

Автор і співавтор 68 наукових праць, зокрема співавтор наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази, рекомендованої МОН – Web of Science Core Collection; монографій, навчальних і науково-методичних посібників, методичних рекомендацій і спецкурсів.

Науковий консультант 1 кандидатської дисертації (2017-2021 р.р.).