Чернухін Євген Костянтинович, провідний науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Коло наукових інтересів: методика викладання новогрецької мови і літератури, новогрецька освіта, історія грецьких громад в Україні, грецька рукописна спадщина, багатомовна освіта, культурознавство.

Творчий шлях. У 1982 р. закінчив денне відділення філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за фахом російська мова як іноземна. Працював викладачем кафедри російської мови Київського політехнічного інституту. З листопада 1989 р. – в системі наукових закладів Академії наук УРСР: у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – НБУВ), з 1991 р. в Археографічній комісії Ін-ту історії, у 1993–1999, 2001–2003 рр. в Ін-ті історії України у відділі «Кабінет українсько-грецьких відносин». У вересні–грудні 1992 р. проходив стажування в Апостольській б-ці Ватикану (Рим, Італія) за стипендією Фонду українських катедр Гарвардського університету (США), в лютому–грудні 1995 р. перебував на навчанні в Школі новогрецької мови Арістотелівського університету в Салоніках за стипендією Фонду державних стипендій (Грецька Республіка). З 1996 р. викладав новогрецьку мову на кафедрі мов народів України філологічного факультету, пізніше на кафедрі іноземних мов Інституту міжнародних відносин і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1999–2000 рр. – викладач новогрецької мови на посаді доцента кафедри елліністки в Київському національному ун-ті імені Тараса Шевченка. У жовтні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Грецькі рукописи IV–XX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: кодикологічне дослідження» (науковий керівник Л. А. Дубровіна) в НБУВ, одержав учений ступінь канд. філол. наук. У 2003 р. перебував на стажуванні в Греції як стипендіат Фонду державних стипендій у Школі новогрецької мови Афінського Університету Каподистрії (червень–липень), та як стипендіат Міністерства освіти та релігії Грецької Республіки в Британській архелогічній школі (вересень–грудень). У 2004–2006 рр. працював як запрошений дослідник у відділі історіографії Інституту новогрецьких досліджень Національної фундації досліджень (Афіни, Грецька Республіка). У 2007–2009 рр. – позаштатний викладач новогрецької мови на кафедрі інтенсивної мовної підготовки Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка за програмою співробітництва України з НАТО. У 2010–2020 рр. працював с.н.с. центру досліджень цивілізацій Причорномор’я Ін-ту історії України НАН України. З жовтня 2013 р. – старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки в Інституті рукопису НБУВ (за сумісництвом). З липня 2019 працює в Інституті педагогіки НАПН України.

Один із засновників Київського наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького (у 2004–2009 рр. – голова). Голова правління ГО Грецький інститут.

Автор понад 100 наукових праць і досліджень з історії греків України, грецької палеографії, українсько-грецьких зв’язків, біографістики, низки методичних статей і матеріалів у царині шкільної освіти тощо. Укладач наукових каталогів рукописних фондів і документів, посібника з новогрецької мови й літератури для ліцеїв України.