Коваленко Олена Михайлівна, провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, освітні системи.

Творчий шлях. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут (1992-1997), 2003 р. – аспірантуру Інституту Педагогіки НАПНУ. 1997-2000 рр. працювала в Чернігівському Національному педагогічному університеті як старший викладач кафедри. 2003-2009 рр. – в Університеті менеджменту освіти, (старший викладач кафедри). 2014-2020 рр. – доцент кафедри МАУП.

Опублікувала 23 статті у фахових періодичних виданнях України та країн Европи, 1 монографію.