Піддячий Микола Іванович, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: соціально-професійний розвиток особистості в системі загальної середньої освіти, вищій школі, післядипломній освіті та підвищенні кваліфікації; гуманітарна безпека (забезпечення захищеності особистості та суспільства, їхніх цілей, ідеалів, цінностей і традицій, укладу життя та культури засобом соціально-професійного розвитку та створення на цій основі продукту праці на шляху накопичення ВВП України); безперервний розвиток людини в гармонії з Природою на основі спадщини академіка В. І. Вернадського.

Творчий шлях. 25 навчальних років у системі загальної середньої освіти (1982-2007 рр.); 21 рік у вищій школі (із 1999 р. до нині); 18 у системі підвищення кваліфікації (із 2002 донині) та 17 років в установах НАПН України (із 2003 донині).

1980 р. закінчив Таращанський радгосп-технікум (“технік-механік”),
1989 р. – педагогічне відділення факультету механізації сільського господарства (“інженер-викладач сільськогосподарських дисциплін”), а 1990 р. – економічний факультет (“організатор-економіст”) Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України).

В освітній діяльності та наукових розробках запропоновано алгоритм дій у напрямі вирішення частини проблем розвитку особистості на вікових етапах та підвищення рівня її готовності до життя та продуктивної праці. Розробки спрямовані на розв’язання суперечностей в особистісному та суспільному вимірах, базуються на власному досвіді та результатах колективної взаємодії.

Внесений до «Книги шани міста Борисполя» (2001р.) та нагороджений: нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (МОН України, 1996р.), нагрудним знаком «А.С. Макаренко» (МОН України, 2005 р.), нагрудним знаком «Ушинський К.Д.» НАПН України (2011 р.), медаллю «Григорій Сковорода» НАПН України (2015 р.), медаллю «Іван Франко» НАПН України (2020 р.).