Crossref Member Badge

Набір статей до фахового видання України категорії «Б» збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника"

21.05.2021


Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (ПСП).

Наукове видання є фаховим категорії «Б» (Реєстр фахових видань http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab601); індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, Research Bible  (детальна інформація на сайті http://ipvid.org.ua/); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309). 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії і практики підручникотворення; особливості створення та застосування  навчальної  й науково-методичної літератури; результати експериментальної апробації підручників, посібників, освітніх програм та інших видів інноваційних розробок навчального і науково-методичного забезпечення в освітньому процесі закладів освіти.


Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Терміни подання матеріалів до друку в 2021 році:

Випуск 26 – до 20 березня (друк  у червні).

Випуск 27 – до 20 вересня (друк  у грудні).

   

Повернення до списку