Crossref Member Badge

І Всеукраїнська Інтернет-конференція "Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи"

24.07.2019

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ

Національної академії педагогічних наук України

Відділ суспільствознавчої освіти ІП НАПН України

 

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин

та методики навчання історичних дисциплін

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛа ТИЧИни

Кафедра всесвітньої історії

та методик навчання


ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Науково-дослідна лабораторія теорії та методики навчання історії, правознавства

 та інших суспільствознавчих дисциплін

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 І Всеукраїнська Інтернет-конференція

Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи

(30 вересня 2019 року)

 

Напрями роботи конференції:

Ø Формування наскрізних умінь учнів в освітньому процесі

Ø Інтегрований та міжпредметний підходи в реалізації компетентнісно орієнтованого навчання

Ø Виклики та проблеми підготовки вчителя до компетентнісно орієнтованого навчання учнів

Ø Роль та особливості засобів навчання в освітньому процесі

Ø Компетентнісно орієнтована методика навчання учнів

Ø Контроверсійні питання розвитку змісту шкільної історичної та громадянської освіти

 

До початку конференції буде опубліковано збірник тез, а за її результатами матеріали конференції.

 

Детальніше в Інфолисті


 

Повернення до списку