Crossref Member Badge

ІІ Міжнародна конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації»

20.06.2013

19-22 вересня 2013 р. в м. Алушті відбудеться ІІ Міжнародна конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут педагогіки НАПН України.

У рамках конференції плануються такі секції:

· освітні реформи та інновації у глобалізованому світі;

· здобутки і виклики освіти зарубіжжя: компаративний аспект;

· міжнародний досвід реалізації програм і проектів у сфері освіти;

· педагогіка здоров’я та безпеки;

· формування культури безпеки та здоров’я;

· збереження, зміцнення і формування здоров’я молоді: досвід реалізації програм і проектів.

Форми участі у конференції:

¨ публікація матеріалів у збірнику матеріалів конференції. Збірник матеріалів конференції буде розміщено у бібліотеках провідних вищих навчальних закладів України, СНД, низки європейських країн. Орієнтовна вартість однієї сторінки – 25 грн.;

¨ публікація матеріалів у фахових виданнях з педагогіки, біології, медицини. Орієнтовна вартість однієї сторінки – 30 грн.;

¨ публікація матеріалів + усна доповідь;

¨ публікація матеріалів + стендова доповідь;

¨ усна доповідь;

¨ участь без доповіді й публікації.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 21червня 2013 року надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету valeo.tnu@gmail.com.

· заявку учасника за наданим зразком;

· копія чеку про сплату організаційного внеску;

· електронний варіант наукової статті, підготовленої з урахуванням нижче вказаних вимог на електронну адресу valeo.tnu@gmail.com з поміткою “Conference 19-22 September 2013”).

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті – 6 – 12 сторінок, включаючи таблиці, рисунки та список літератури.

Редактор – Microsoft Word 2003, розширення файлу .doc

Шрифт – Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ 1,25 см. Сторінка повинна вміщувати 29-30 рядків.

Поля – ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє по 2 см.

Вирівнювання тексту – по ширині сторінки.

Оформлення першої сторінки: у верхньому лівому кутку рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими буквами. Між назвою закладу і заголовком статті – інтервал 2. Анотації українською, англійською, російською мовами, загальним обсягом до 60 слів. Після анотації наводяться ключові слова, не більше п'яти слів.

Елементи статті: актуальність проблеми; формулювання мети, завдань і методів дослідження; виклад основного матеріалу; висновки; список використаної літератури (не більше десяти). Відповідні посилання на використані джерела наводяться в квадратних дужках. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами фахових видань.

Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на відсутність орфографічних і стилістичних помилок і повністю відредагований. Статті мають бути оригінальними, ніде раніше не опублікованими, не поданими в друк. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вище переліченим вимогам. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів.

Повідомлення про прийняття (чи відхилення) статті надсилається авторові на електронну пошту.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

Посада

Поштова адреса для листування

Контактний телефон (бажано мобільний)

E-mail

Назва статті для публікації

Заявка на збірник/журнал

(необхідне підкреслити)

отримання при участі в дні конференції

відправка поштою (післяплатою)

Назва доповіді

Заявка на участь з доповіддю

Вказати тему доповіді

Назва секції (вказані на початку)

Потрібне для доповіді обладнання:

Мультимедійний плеєр, dvd - програвач, кодоскоп та ін.

Заявка на готель

Заявка на проживання в приватному секторі

Заявка на участь в екскурсійній програмі

Оплата проїзду, харчування і проживання – за рахунок учасників.

Розмір організаційного внеску для учасників з України складає 160 гривень (20 євро для зарубіжних учасників або 800 рублів для учасників з Росії) і включає витрати на організацію конференції, матеріали учасника (сертифікат, програма конференції й ін.), каву-брейк та інші організаційні витрати. Просимо направляти сплату організаційного внеску за адресою: Горовцу Валерію Михайловичу, 95035, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова, д. 15, кв. 24.

Довідки з питань участі у конференції з тел. (0652)-60-85-79 або тел. 099-24-25-748 Черетаєв Ігор Володимирович.

Повернення до списку