Crossref Member Badge

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

21.01.2015
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Відбудеться 14-16 жовтня 2015 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Організатори – Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Відділення вищої освіти НАПН України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».

Конференція відбудеться 14-16 жовтня 2015 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Матеріали публікуватимуться у фаховому виданніза спеціальностями  філософія та педагогіка. Робочі мови конференції: українська,  англійська.

Наукові напрями роботи конференції:

1.    Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.

2.    Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.

3.     Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.

4.    Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.

5.    Особливості роботи з обдарованими студентами.

6.    Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.

7.     Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 01 вересня 2015 року заявку (інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові, назва статті, наукова проблематика, установа, посада, вчене звання, науковий ступінь, поштова адреса, E-mail, контактний телефон), текст статті обсягом до 0,5 д.а. (20 000 знаків), копію квитанції про оплату публікації та оргвнеску. Для учасників конференції без ученого ступеняобов’язковарецензія наукового керівника.

Друковані версії просимо надсилати за адресою: Бахмат Наталії Валеріївні, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, факультет педагогічний, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Уральська, 1/б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., Україна, 32300.

Вартість публікації – 200 грн., організаційний внесок – 100 грн. Оплата публікації та оргвнеску здійснюється на картку «Приватбанку» Бахмат Наталії Валеріївні (№ 5168 7420 2121 7934). Для отримання реквізитів перерахунку коштів юридичними особами прохання зв’язатися за нижче вказаними контактними телефонами або електронною поштою.

Просимо до 28 вересня 2015 р. підтвердити приїзд та потребу в житлі.

Матеріали оформлюються відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1). Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

Зразок оформлення матеріалів:

УДК 37. 378. 124                                                                                                                                       Н. О. Cінельнікова

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: СУТНІСНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА

PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE TEACHER: ESSENTIAL

CHARACTERISTICS AND  STRUCTURE

Резюме (250-300 знаків). Ключові слова  (5-7 слів) (українською мовою).

Резюме. Ключевые слова(російською мовою).

Author (N.Sinelnikova)  Summary. Key words (англійською мовою).

Текст статті (шрифт “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см.)

Література (за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3) в алфавітному порядку).

Увага! Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані після 1 вересня розглядатися не будуть.

                                                       Контактні телефони: 067-804-18-34 Бахмат Наталія Валеріївна (організаційні питання)

                       096-898-22-15 Забєгаєва Тетяна Петрівна (питання з подання матеріалів)

E-mail:  pmtt15@ukr.net    

 Оргкомітет конференції 

Повернення до списку