Crossref Member Badge

Інститут педагогіки НАПН України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів

26.01.2017

В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України до Дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів. 

Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за: 

·  вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);

·   систематичне та якісне виконання планової НДР та впровадження її результатів, що мають значний соціальний ефект;

·   активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України;

·  ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

·  організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів та популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях.

Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію.

Конкурс проводитиметься за номінаціями:

·  із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;

·   з методик навчання – імені Семена Гончаренка;

·   з дидактики – імені Василя Помогайби.

 Рішення про нагородження Іменною премією приймає вчена рада Інституту за поданням керівників структурних підрозділів або членів вченої ради.

 Для участі в конкурсі структурним підрозділам інституту педагогіки НАПН України необхідно до 20 березня 2017 р. подати в науково-організаційний відділ інституту педагогіки НАПН України:

·  подання;

·  витяг із протоколу засідання структурного підрозділу 

   (із зазначенням результатів голосування);

·  характеристику наукової діяльності претендента на нагородження (до 3сторінок);

·  список опублікованих наукових праць.

Детальніше:

Положення про нагородження та заохочення працівників інституту педагогіки напн україни

Положення про  конкурс на здобуття премій інституту педагогіки імені видатних вчених-педагогів

Повернення до списку