Crossref Member Badge

Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності»

15.02.2016

Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності»

Згідно з планом роботи Національної академії педагогічних наук України 24 березня2016 року у м. Києві (вул. Січових Стрільців 52-Д, IVповерх, зал засідань)відбудеться методологічний семінар на тему «Особистість в умовах кризових викликів сучасності».

Робота семінару відбуватиметься за такими напрямами: 

1.     Теоретико-методологічні проблеми розвитку і саморозвитку особистості в умовах кризових викликів сучасності.

2.     Особистість і спільнота в екстремальних умовах та кризових ситуаціях.

3.     Психологія розвитку особистості: подолання сегрегації та стагнації.

4.     Психологія відновлення особистісного ресурсу і подолання наслідків психотравматизації.

5.     Сучасні тенденції розвитку прикладної психології.

Планується електронне видання матеріалів методологічного семінару.

Для участі у роботі семінару до 10 березня  2016 року просимо подати тему виступу (1 примірник) разом із відомостями про автора(ів) (на окремому аркуші) та статтю на адресу:  04053 Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Відділення психології, вікової фізіології та дефектології, Президія НАПН України, вченому секретарю Г.В. Гуменюк.

Вимоги до оформлення статей для публікацій:

Текст обсягом до 12 сторінок українською мовою оформляється відповідно до стандартних вимог – редактор Microsoft Word 2007, 2010, 2013, шрифт 14 звичайний; гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5; відступ абзацу 1,25; поля з усіх боків 2 см; формат А 4.

Розміщення тексту: заголовок великими літерами симетрично посередині; через 2 інтервали, посередині, прізвище та ініціали автора(ів); через 2 інтервали, вирівнювання за шириною, анотації українською, російською та англійською мовами (до 600 символів кожна); через 2 інтервали, вирівнювання за шириною, ключові слова; через 2 інтервали, вирівнювання за шириною, текст виступу; після тексту виступу подається список використаної літератури, на яку є посилання в тексті; ілюстрації виконуються за допомогою векторної графіки безпосередньо в тексті.

Автори без наукового ступеня подають обов’язково рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

У відомостях про автора(ів) слід зазначити: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; посаду та місце роботи (повна назва організації або установи без скорочень); тематичний напрям роботи семінару (номер та назву секції); повну назву теми доповіді; контактний телефон; Е-mail.

Текст статті (файл 1) і відомості про автора(ів) (файл 2) надсилаються також в електронному форматі на адресу: 4813789@ukr.net; назва файлу – прізвище першого автора латиницею.

Довідки за телефоном: (044) 481-37-89.

Повернення до списку