Crossref Member Badge

«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти»

02.02.2016
Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кіровоградський інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі у роботі
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції
«Наукова спадщина Григорія Костюка
і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти»
18–29 квітня 2016 року

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Педагогічна психологія Г. Костюка та сучасна наука.
2. Творчий потенціал особистості як психологічна проблема. Здібності та їх розвиток у дітей.
3. Теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання та виховання у науковій спадщині Г. Костюка.
4. Психолого-педагогічний супровід навчання учнів і студентів з особливими освітніми потребами.
5. Використання ідей Г. Костюка у процесі психолого-педагогічного забезпечення реформування системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Адреса проведення конференції: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кіровоград, 25006.
Робоча мова конференції – українська.
Для участі у конференції необхідно до 12 квітня 2016 року надіслати в електронному варіанті на адресу lab22@ukr.net:
1. Заявку учасника за поданим зразком (дод. 1).
2. Текст доповіді, оформлений відповідно до вимог (дод. 2).
Участь у конференції безкоштовна.

Завантажити інформаційний лист

Повернення до списку