Crossref Member Badge

Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості»

10.10.2016

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогіки

Київська гімназія східних мов №1

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в одинадцятій Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості»

(м. Київ, на базі Київської гімназії східних мов №1)

Дата проведення: 27 жовтня 2016 року

Початок реєстрації учасників о 9:00 

Початок пленарного засідання о 10:00

Початок секційних засідань о 14:00

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форми участі: доповіді, виступи на пленарному засіданні; доповіді, виступи в секціях під час учнівської студії; статті до збірника матеріалів конференції; заочна участь.

Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2016 року надіслати заявку (форма додається; файл – 11 Конференція 2016_Заявка.doc) і відповідні матеріали (перелік у заявці) за адресою: kgsm1@ukr.net

Заявка на конференцію

Інформаційний лист 

Регламент: доповіді, виступи на пленарному засіданні – до 10 хв; обговорення – до 5 хв; доповіді, виступи  в секціях – до 7 хв, виступи в учнівській студії – до 7 хв.

 Участь у роботі конференції – безкоштовна.

Витрати на проїзд, проживання і харчування учасника конференції покладаються на сторону, яка його відряджатиме.

 Адреса організаційного комітету Київська гімназія східних мов №1: 03115, м. Київ-115, вул Львівська, 25; тел./факс (044)-452-77-43. Електронна адреса: kgsm1@ukr.net Відповідальні особи: Савченко Михайло Пилипович – заступник директора з навчально-методичної роботи; Джигора Наталія Олександрівна – заступник директора з іноземних мов, Чжен Віра Абрамівна – завідувачка методичної кафедри вчителів східних мов.

Відповідальний в Інституті педагогіки НАПН України: Кизенко Василь Іванович – провідний науковий співробітник відділу дидактики, кандидат педагогічних наук.

Вимоги до статті

Стаття має бути ретельно відредагована. Статті, оформлені без дотримання зазначених вимог і поданих рекомендацій, до розгляду не приймаються. Відповідальність за наведені цитати, цифри та інші дані несе автор статті. Редакція залишає за собою право редагувати авторський текст.

Кількість сторінок разом з анотаціями і літературою має складати 3–5 (кегль – 14 pt, поля: ліве – 2,5 см, решта – по 1,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний)). Абзацний відступ – 1,25 см, шрифт – Times New Roman. Формат документа (стаття) – .doc або .rtf. Формат рисунків – .jpg (будь-які рисунки, схеми тощо, вмонтовані в текст статті, слід дублювати окремими файлами у форматі .jpg).

Стаття оформляється за обов’язковими елементами (мають бути вписані у текст та виокремлені у ньому жирним шрифтом).

НАЗВА СТАТТІ

Ім’я, прізвище автора,

д-р (канд.) пед. наук, проф. (доц.), вчитель (предмет) Повна офіційна назва установи, закладу чи організації

 Анотація українською мовою: 200–350 знаків з пробілами.

Ключові слова – 3–5.

Анотація англійською мовою: 200–350 знаків з пробілами.

Keywords – 3–5.

Анотація російською мовою: 200–350 знаків з пробілами.

Ключевые слова – 3–5.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями. Далі – текст за цим елементом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті (або – Постановка завдання).

Виклад основного матеріалу.

Висновки (і/або – Перспективи подальших розвідок).

Література (згідно з вимогами, вказаними у Бюлетені ВАК №5, 2009 р.) (2–5 джерел).

 

Повернення до списку