Crossref Member Badge

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі

18.04.2016

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас узяти участь у VІІ науково-практичному семінарі ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі

що відбудеться 09 червня 2016 р. м. Київ у місті Києві

в Інституті педагогіки НАПН України


Тематичні напрями роботи семінару:

-          методологічні проблеми порівняльної педагогіки;

-          педагогічні реалії у порівняльно-історичній ретроспективі;

-          освітні трансформації та інновації у глобалізованому світі;

-          стратегії розвитку шкільної освіти – світовий вимір;

-          актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі;

-          зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів;

-          виховний потенціал освіти в умовах полікультурності;

-          світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;

-          перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

Організатори семінару: відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

 

Інформацій лист


Повернення до списку