Crossref Member Badge

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації

04.03.2019

Шановні колеги!

 

Інститут педагогіки НАПН України (відділ порівняльної педагогіки)

запрошує Вас 30 травня 2019 року взяти участь

у ІІІ Міжнародній науковій конференції 

 

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2019: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

організованій спільно з

Національною академією педагогічних наук України,

Науково-методичною установою «Національний інститут освіти»

Міністерства освіти Республіки Білорусь

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

·         Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі;

·         Освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації;

·         Стратегії розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект;

·         Актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі;

·         Міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти;

·         Потенціал освіти в умовах полікультурності;

·         Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;

·         Проблеми сучасного підручника;

·         Освітній феномен у порівняльній ретроспективі;

·         Перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні;

·         Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях;

·         Методологічні проблеми порівняльної педагогіки та міжнародної освіти.

 

Докладніше

Повернення до списку