Crossref Member Badge

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020

13.04.2020

Національна академія педагогічних наук України

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ порівняльної педагогіки

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

Українська асоціація дослідників освіти

Навукова-метадычная ўстанова “Нацыянальны інстытут адукацыі”

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas

 

у партнерстві з

Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини

Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка

Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти

 

IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

(ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ)

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2020

 

Тема конференції у 2020:

ГЛОБАЛІЗОВАНИЙ ПРОСТІР ІННОВАЦІЙ

 28 травня 2020 року 


Детальніше в інфолисті.

Повернення до списку