Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція

18.03.2015

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві», що відбудеться 29 жовтня 2015 року

на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Напрями конференції:

1. Можливості предметів освітньої галузі «Природознавство» для патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Формування в учнів мотивації до навчання природничих дисциплін шляхом їх ознайомлення із сучасними досягненнями відповідних наук.

3. Підготовка фахівців природничих дисциплін у ВНЗ та підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти.

4. Експеримент – метод пізнання природи та один із засобів забезпечення якості природничої освіти.

5. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання природничих дисциплін – виклик сучасності.

6. Дослідницька робота учнів у процесі навчання природничих дисциплін – як умова формування їх творчої активності.

7. Реалізація компетентнісного підходу до навчання природничих дисциплін – одна з тенденцій сучасної освіти.


Офіційні мови конференції: українська, російська.

Форма участі: доповідь, повідомлення, підготовка друкованих праць: статті, тези.

Інформаційне повідомлення


Повернення до списку