Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри географії»

05.02.2016

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра географії та краєзнавства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

 Українське географічне товариство. Полтавський відділ

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

1.jpg

Інформаційний лист

 

Шановні колеги !

Запрошуємо до участі у

 

Всеукраїнській науково-практичної конференції

«Освітні й наукові виміри географії»

присвяченої 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,

яка відбудеться 21 – 22 квітня  2016  року

 

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  •    Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері географічної освіти і науки.
  •    Модернізація структури та змісту географічної освіти на засадах компетентнісного підходу.
  •     Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення географічної освіти й науки.
  •     Післядипломна освіта учителів географії в контексті реформування.
  •     Наукові школи в українській географії: становлення, розвиток та перспективи.
  •     Природничо-географічні студії: методологія і практика.
  •     Суспільно-географічні дослідження: теорія, українознавство і регіонознавство.  
  •     Географія рекреації й туризму.
  •     Краєзнавство у системі неперервної географічної освіти.

Почесний голова оргкомітету

ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,

 доктор філологічних наук, заслужений діяч науки і техніки, професор Степаненко М.І.

Співголови

Олійник Я.Б. – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, заслужений діяч науки і техніки,  Президент Українського географічного товариства, декан географічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Топузов О.М. – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту педагогіки НАПН України

Шевчук С.М. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Секретар організаційного комітету

Шуканова А.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Члени організаційного комітету

Булава Л.М. – кандидат географічних наук, професор кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Вішнікіна Л.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Зелюк В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Кравченко П.А. – доктор філософських наук, професор, декан історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Надтока О.Ф. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,  завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Назаренко Т.Г. – доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Самойленко В.М. – доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Федій О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Шуканов П.В. – доктор географічних наук, професор кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

Публікація та організаційний внесок

За матеріалами роботи конференції планується видати збірник наукових праць до початку її роботи.

Для участі у конференції необхідно до 5 березня 2016 року подати до Оргкомітету матеріали (заявку, текст доповіді (вимоги нижче) в електронному вигляді на електронну пошту однією з робочих мов конференції) та скановану копію квитанції про перерахування організаційного внеску для учасників конференції у розмірі 200 грн.

Заявка має включати: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса, е-mail, інформацію про очну (заочну) участь у конференції, необхідність у поселенні.

Оргвнесок та матеріали для участі у конференції надсилаються на ім’я члена оргкомітету Федія Олександра Анатолійовича, за адресою: кафедра географії та краєзнавства Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2 (корпус 1, ауд. 9), м. Полтава, 36003.

Електронна пошта: е-mail:  fedy.alexander@yandex.ua

0660487339, 0971048203 (Федій О.А.), 0669076836 (Шуканова А.А.), 0971479265 (Шевчук С.М.)

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг  – від 2 до 5 сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2003, 2007 року, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок, курсивом розміром 12 пт.

Приймаються тільки ті матеріали, які відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або в співавторстві). Автор або колектив авторів  отримують один примірнику збірника матеріалів конференції. За додаткову копію збірки сплачується її вартість та витрати на пересилку.

Оргвнески надсилати поштовим або електронним переказом єдиним платежем на ім’я:

Федій Олександр Анатолійович кафедра географії та краєзнавства, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003

 

Запрошення, план і порядок проведення конференції буде розіслано додатково згідно заявок.  Проживання та харчування оплачується учасниками конференції.

 

Адреса оргкомітету: кафедра географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003, тел. для довідок +38 053 227 – 27 – 25.

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Повернення до списку