Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи»

20.02.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

запрошують Вас

22 жовтня 2020 року взяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи»

Мета конференції – обговорення сучасних підходів до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, окреслення проблем і перспективних напрямів розвитку оцінювальних технологій у контексті реформування загальної середньої освіти.

Можливі форми участі – очна й заочна.

Конференція відбудеться в приміщенні Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 14.

До участі в конференції запрошуються науковці, педагогічні та науково-педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівники закладів освіти, педагоги, магістри, представники державних установ і громадських організацій, студенти та всі, хто цікавиться пропонованою проблематикою.

Орієнтовні питання для обговорення на конференції:

· Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти.

· Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.

· Самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти.

· Формувальне і сумативне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

· Форми контролю засвоєння знань здобувачами освіти.

· Проблеми організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.

· Роль батьків в організації контрольно-оцінювальної діяльності.

· Використання дидактичних засобів в організації контрольно-оцінювальної діяльності.

· Критеріальне оцінювання в рамках оновлення змісту освіти.

· Рейтингова система оцінювання в парадигмі компетентісно орієнтованого навчання.

Докладніше – в Інформаційному листі.

Заявка учасника конференції

Вимоги до оформлення матеріалів

Повернення до списку